Skip to main content
فهرست مقالات

انواع جمله از نظر تعداد اجزا

نویسنده:

(5 صفحه - از 41 تا 45)

کلیدواژه ها :

فعل ،متمم ،مفعول ،مسند ،ظرفیت‌ موضوع ،لازم ،متعدی ،گذرا ،ناگذرا ،یک ظرفیتی ،دو ظرفیتی ،سه ظرفیتی ،فعل مرکب انضمامی ،مجهول

کلید واژه های ماشینی : فعل، ظرفیتی، متمم، مفعول، جمله، مسند، تقسیم‌بندی، زبان فارسی، ناگذر، فعل‌های گذرای به مفعول

در این مقاله ابتدا به مسئله‌ی«ظرفیت»و موضوع آن پرداخته می‌شود و سپس تعاریف دستور زبان و زبان‌شناسان از افعال و ظرفیت و مسائل مرتبط با موضوعاتشان ارائه می‌گردد و تقسیم‌بندی آن‌ها از افعال نیز مطالعه می‌شود.سپس به تجزیه و تحلیل‌ این تقسیم‌بندی‌ها پرداخته می‌شود و در نهایت نگارنده پیش‌نهاد خود را در تقسیم‌بندی افعال از نظر ظرفیت بیان می‌کند.از دیدگاه‌ نگارنده،افعال یک ظرفیتی شامل افعال لازم(ناگذر)،مجهول،مرکب انضمامی و اسنادی و افعال دو ظرفیتی شامل افعال متعدی‌ (گذرا)است،که علاوه بر نهاد،نیازمند مفعول یا متمم اجباری نیز هستند...هم‌چنین فعل‌های گذرای به مفعول و متمم،مفعول‌ و مسند و نیز»متمم و مسند سه ظرفیتی تلقی می‌شوند.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله ابتدا به مسئله‌ی«ظرفیت»و موضوع آن پرداخته می‌شود و سپس تعاریف دستور زبان و زبان‌شناسان از افعال و ظرفیت و مسائل مرتبط با موضوعاتشان ارائه می‌گردد و تقسیم‌بندی آن‌ها از افعال نیز مطالعه می‌شود. این تقسیم‌بندی‌ها پرداخته می‌شود و در نهایت نگارنده پیش‌نهاد خود را در تقسیم‌بندی افعال از نظر ظرفیت بیان می‌کند. (گذرا)است،که علاوه بر نهاد،نیازمند مفعول یا متمم اجباری نیز هستند... نقش‌های تتای مورد نیاز آن فعل ثبت است که‌ تعداد این اقمار به معنای فعل بستگی دارد. تمام باشد و فعل متعدی فعلی است که معنی‌ متعدی آن است که عمل فعل به فاعل پایان نیابد نشانه‌ی فعل متعدی آن است که معنی‌اش‌ فعل لازم آن است که به مفعول نیازمند فعل لازم فعلی است که گروه فعلی‌اش تنها از فعل متعدی از نظر آن‌ها فعلی است که‌ نوبهار(2731)نیز بر این اعتقاد است. تعریف می‌کند:ساختی است که در آن فعل به‌ نیاز یا عدم نیاز فعل به مفعول یا متمم اشاره‌ اجباری جمله است:پروین کتاب خرید. که مفهوم فعل آن‌ها صرفا با فاعل و مفعول تمام‌ یا مکمل متمم مفعول است و به همین دلیل در دو ظرفیتی)دارای فعل گذرا هستند و به سه نوع‌ سه ظرفیتی)که دارای فعل گذرا هستند و به‌ نهاد+مفعول+متمم+فعل:پرستار شیر را به‌ زبان‌شناسی،این فعل جمله است که دارای‌ ظرفیت است و بنابراین دیگر اجزای جمله را افعال سه ظرفیتی با مفعول و متمم: بهترین نوع تقسیم‌بندی به قرار زیر است:افعال یک ظرفیتی: اعتقاد ندارند و آن‌ها را فعل دو ظرفیتی می‌داند. متمم و مسند نیز سه ظرفیتی تلقی شوند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.