Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری و بررسی پارامترهای سینماتیکی و سینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه کشور

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 43 تا 60)

کلیدواژه ها :

پرتاب دیسک ،سرعت زاویه ای ،زاویه ی رهایی ،زاویه ی وضعی وحمله ،کار وتوان مکانیکی

کلید واژه های ماشینی : دیسک ، سینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب ، سرعت ، مسافت پرتاب ارتباط معنی‌داری ، گشتاور ، مسافت پرتاب ، پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان ، زمان پرواز دیسک ، رهایی ، رهایی و زمان پرواز دیسک

در تحقیق حاضر برخی از عوامل سینماتیکی وسینتیکی که در اجرای پرتاب کنندگان برتر کشور مؤثرند،مورد بررسی واندازه گیری قرار گرفتند .10 پرتاب کننده ی برتر کشور که میانگین وانحراف معار سن ،قد ووزن آنها به ترتیب 61/5?1/26 ،055/0?88/1 و89/8?2 /107 بود ودرمسابقات لیگ باشگاه های کشور در سال 1380 شرکت داشتند، به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. اجرای این پرتاب کنندگان با استفاده از دودوربین با شاترهای بالا‹9000› از دو جهت فیلمبرداری شد وارتباط بین متغیرهای مختلف با نتیجه ی اجرا‹برد› به وسیله ی تجزیه وتحلیل ویدئویی وبه کمک مدل های ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مسافت پرتاب ومتغیرهای سرعت زاویه ای دوران دوم ، سرعت رهایی ، نیروی گریز از مرکز ، کار انجام شده توسط عضلات ، توان مصرفی عضلات ، گشتاور وارد بر مفصل شانه، مسافت طی شده توسط دیسک در دوران ، شعاع دوران، زاویه ی رهایی وزمان پرواز دیسک ، همبستگی معنی داری وجود دارد.علاوه براین، مشخص شدکه عامل اصلی افزایش برد،نیروی گریز از مرکز استونیروی عضلات صرفابرای کنترل دیسک در هنگام دوران به کار می آید.از طرف دیگر ،سرعت زاویه ای در هر مرحله از دوران متفاوت است وزوایای رهایی ، وضعی وحمله ی یک پرتاب کننده باید متناسب با سرعت رهایی اوتغییرکند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داد که بین مسابقات پرتاب و متغیرهای سرعت‌ زاویه‌ای دوران دوم،سرعت رهایی،نیروی گریز از مرکز،کار انجام شده توسط عضلات،توان‌ مصرفی عضلات،گشتاورد وارد بر مفصل شانه،مسافت طی شده توسط دیسک در دوران،شعاع‌ دوران،زاویهء رهایی و زمان پرواز دیسک،همبستگی معنی‌داری(05/0> P )وجود دارد. جدول 1-مسافت پرتاب و شاخص‌های آماری مربوط به برخی از مشخصات بدنی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-ارتباط بین مسافت پرتاب و شعاع دوران جدول 2-متغیرهای حاصل از دوران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-ارتباط بین مسافت پرتاب و زمان پرواز جدول 3-متغیرهای سینماتیکی حاصل از دوران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-ارتباط بین مسافت پرتاب و زاویهء رهایی جدول 4-عوامل سینماتیکی به دست آمده از دوران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-ارتباط بین مسافت پرتاب و سرعت رهایی جدول 5-زمان پرواز دیسک و زمان هریک از مراحل دوران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-ارتباط بین مسافت پرتاب و گشتاور وارد بر مفصل مچ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-ارتباط بین مسافت پرتاب و گشتاور وارد بر مفصل آرنج (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 7-ارتباط بین مسافت پرتاب و کار انجام شده توسط عضلات در دوران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 8-ارتباط بین مسافت پرتاب و توان مصرفی عضلات در دورانبحث و نتیجه‌گیری نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پرتاب‌کنندگان برتر در دوران اول،سرعت زاویه‌ای کمتری نسبت به بقیهء پرتاب‌کنندگان دارند و این سرعت با تغییرات اندکی به دوران مرحلهء پرواز انتقال پیدا کرده و بعد از این‌ مرحله سرعت زاویه‌ای بشدت زیاد می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.