Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی، همدلی‌ زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی در زنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،خوددلسوزی ،همدلی زناشویی ،بخشش زناشویی

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ، زنان ، بخشش زناشویی ، خوددلسوزی ، هم‌دلی زناشویی و افسردگی ، هم‌دلی زناشویی ، ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی ، هم‌دلی زناشویی و بخشش زناشویی ، هم‌دلی زناشویی با بخشش زناشویی ، متغیرهای خوددلسوزی با هم‌دلی زناشویی

هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی، همدلی زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی زنان بود. 200 زن متاهل خانه‌دار از میان کلیه زنان متاهل خانه‌دار شهرستان حمیدیه اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی و بر اساس ملاک‌های ورود و خروج از مناطق سه‌گانه شهرداری این شهرستان انتخاب شدند، و مقیاس‌های خوددلسوزی SCS))، بخشش تخلف-خاص زناشویی (MOFS)، همدلی (MES) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی همزمان به روش بارون و کنی (1986) و نرم‌افزار آماری 21-SPSS تحلیل شدند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای خوددلسوزی با همدلی زناشویی، خوددلسوزی با بخشش زناشویی و همدلی زناشویی با بخشش زناشویی همبستگی مثبت معنادار و بین متغیرهای خوددلسوزی با افسردگی، همدلی زناشویی با افسردگی و بخشش زناشویی با افسردگی همبستگی منفی معنادار وجود دارد (p<.01). و نیز تحلیلهای رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی نشان دادند که بخشش زناشویی میانجی بین خوددلسوزی و افسردگی و همدلی زناشویی و افسردگی هستند. در نتیجه میتوان بیان کرد که خوددلسوزی، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی یک نقش راهبرد مقابلهای در کاهش نشانههای افسردگی و افزایش سلامت روانشناختی دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.