Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت دانش و ویژگی های وظیفه بر اساس مدل فناوری سازمانی پرو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 81 تا 104)

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش، فراهم آوردن فرصت هایی برای شناسایی، سرعت بخشیدن و ایجاد تحرک و انگیزه در تبدیل سازمان ها و موسسات به سازمان های عصر دانش است. علاوه بر آن، این مطالعه درک و شناخت بهتری را در مورد فرآیند ساخت و انتقال دانش مرتبط با گروه های شغلی مختلف مهیا می کند و به پایگاه دانش مدیریت در حوزه فرآیند تبدیل دانش می افزاید. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر نوع، پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی به شمار می آید. علاوه بر تحقیق پیمایشی و توصیفی در این تحقیق از روش همبستگی نیز بهره گرفته شده است. ماهیت تحقیق از نوع کاربردی بوده، ولی در ارتباط با نظریه ها و توسعه نگرش نیز نقش مهمی داشته است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی است و به اعتبار تفاوت مشاغل دانشجویان این جامعه آماری انتخاب شده اند که به صورت تصادفی ساده اجرا شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که الگوهای پیشنهاد شده انتقال دانش به استثنای الگوی برون سازمانی با مشاغل مورد انتظار به جز مشاغل غیر تکراری هماهنگ و سازگار هستند. یافته ها هم چنین حاکی از این بودند که الگوهای جامعه پذیری و درون سازی، به طور معناداری به انتقال دانش یاری می رسانند و تنها الگوی جامعه پذیری است که به طور مثبتی به ساخت دانش کمک می کند. نتیجه گیری: دانش حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان ها در برنامه ریزی موثر انتقال دانش کمک کند که خود منجر به دست یابی دارایی دانش سازمانی، افزایش درآمد، کاهش بودجه مصرفی، بهبود مصرفی، بهبود و توسعه منابع انسانی و تغییر و تحول سازمان ها به بنگاه های دانش آفرین شوند.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره (١): مدل تحلیلی تحقیق در ارزیابی فرآیند تبدیل دانش بعد مؤلفه منبع اشتراک تجارب برقراری ارتباط با گفت وگوی مستقیم بیان ایدههای جدید حاصل از با هم بودن جاه ذی فعالیت های مشترک معپیر کسب مهارت، با تمرین ، مشاهده و تقلید آموزش تازه واردین بکرا – فرناندز، سابهروال طوفان فکری ( 2001 ) چرخش شغلی نوناکا و کونو ( ١٩٩٨ ) تفکر فرضیه ای نوناکا و دیگران ( ١٩٩٤ ) استدلال قیاسی/استقرایی نازی استعاره برویس کلمه ها، مفاهیم ، زبان تجسمی سامانه پشتیبانی تصمیم ابزار فناوری حل مشکل بعد مؤلفه منبع گروه مذاکره مبتنی بر وب و چت همکاری تیمی سامانه های تخصصی پیکربندی مجدد اطلاعات ویرایش دانش آشکار موجود سخنرانی ترکیب بهترین شیوههای انجام کار منابع اطلاعات دست یابی مبتنی بر وب پایگاه داده آزمایش و شبیه سازی دادههای موجود درک چشم اندازها و ارزشها درونیسازی یادگیری با انجام کار مشاهده جلسه های رو در رو آموزش ضمن خدمت جدول شماره (٢): شاخص هایی در ارزیابی ویژگیهای وظیفه بعد مؤلفه منبع تکرار وظایف تنوع وظیفه انجام کار با شیوهای یکسان ویتی و دیگران (١٩٨٣) موقعیت های استثنایی و غیرمنتظره دفت و مکین تاش (١٩٧٨) تجزیه تحلل پذییظفه راهحل و رویه های تعریف شده ون دی ون و دلبک (١٩٧٤) و یر وی مراحل متوالی انجام کار جدول شماره (٣): شاخص هایی در ارزیابی ساخت و انتقال دانش بعد مؤلفه منبع گردآوری ایدههای جدید ایجاد فرآیندهای خلاقانه ساخت دانش عرضه محصولات و خدمات جدید بریانت (٢٠٠٥) اصلاحات برای کاهش ناکاراییها وراپا آنوتایانون (٢٠٠٦) پیشنهاد مؤثرترین و کاراترین راه انجام کار بعد مؤلفه منبع اشتراک تجارب انتقالدانش گفت وگو یادگیری از دیگران آموزش شغلی روششناسی تحقیق این پژوهش از لحاظ روششناسی، پژوهش کاربردی- توصیفی محسوب میشود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.