Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین رابطه فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (24 صفحه - از 195 تا 218)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش ،کارکنان ،استان چهارمحال و بختیاری ،فرماندهی انتظامی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان فرمانده‌ی انتظامی استان چهارمحال‌و‌بختیاری ، مدیریت دانش ، کارکنـان فرمانـدهی انتظامی استان چهارمحال‌و‌بختیاری ، فرهنگ سازمانی ، سـازمان ، چرخه مدیریت دانش ، مـدیریت ، کارکنـان فرمانده‌ی انتظامی استان چهارمحال‌و‌بختیاری ، مؤلفه ، کارکنان فرمانده‌ی انتظامی استان چهارمحـال

زمینه و هدف: این مقاله که به تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش می پردازد؛ درصدد است تا رابطه میان نوع فرهنگ سازمانی را با مدیریت دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام شده است. روش شناسی: برای گردآوری داده های مورد نیاز نیز از پرسش نامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، تشکیل می دهد که از میان آن ها تعداد 384 نفر به روش تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون های آماری فریدمن و همبستگی، تجزیه و تحلیل شد و این نتایج به دست آمد: فرهنگ سازمانی غالب در فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، فرهنگ سلسله مراتبی با میانگین رتبه 16/3 و مولفه مدیریت دانش غالب بر آن، مولفه سازمان دانش با میانگین رتبه 98/3 است. آزمون همبستگی نیز رابطه ای معنادار و مثبتی، میان فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش با ضریب همبستگی 89/0 نشان داده و بیشترین ارتباط متغیر فرهنگ سازمانی نیز با مولفه انتشار دانش و با ضریب همبستگی 87/0 است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.