Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت به کارگیری پلیس زن در یگان ویژه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 200 تا 214)

زمینه و هدف: یگان ویژه به عنوان مهم ترین راهبرد (ضد شورش)، نقش بی بدیلی در مقابله با شورش ایفا می کند. طی سال های اخیر، زنان در آشوب های خیابانی هم پای مردان به صحنه آمده اند و نبود پلیس زن در این زمینه، ممکن است شورش و آشوب را دامنه دار کند. لذا پژوهش حاضر با هدف نیاز به کارگیری پلیس زن در یگان های ویژه انجام شد. روش: این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد پدیدار شناختی بود. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک مصاحبه گروهی با یازده نفر از زنان خبره و فعال اجتماعی گردآوری شد. به منظور اعتبار داده ها و تکمیل نتایج با دو نفر از مطلعین کلیدی زن نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از چارچوب موضوعی استفاده شد. یافته ها: اظهارات شرکت کنندگان پیرامون مباحث انجام شده در چهار محور دسته بندی شد: 1- نقش فعال و گسترده زنان در ناآرامی ها و اغتشاشات اجتماعی؛ 2- ارزیابی مفید نقش پلیس زن در جامعه کنونی؛ 3- نیاز به آموزش پلیس زن در یگان ویژه برای مقابله با ناآرامی ها و اغتشاشات خیابانی، باوجود خشن بودن آن برای زنان؛ 4- راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای با ناآرامی ها و اغتشاشات. نتیجه گیری: از تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که با توجه به ورود زنان به حوزه های جرم خیز جدید به خصوص استفاده از آن ها در اغتشاشات و آشوب های خیابانی، به کارگیری پلیس زن در یگان ویژه ضروری است. برای پذیرش و عملکرد بهتر این نیرو باید به رعایت مسائل شرعی، زمینه سازی در جامعه، انتخاب مناسب نیرو، آموزش و تجهیز زنان علاقه مند، فعال و دارای شرایط خدمت در یگان ویژه توجه داشت.

خلاصه ماشینی:

"به عبارت دیگر، با زنانه شدن جرم و وارد شدن زنان به جرگة اغتشاشات از یک سو و رعایت حریم بین زن و مرد از سوی دیگر، این سؤال مطرح می شود که آیا پلیس مرد می تواند زنان را دستگیر و در شرایطی که زنان حجاب و عفت خود را در صحنة اغتشاشات کنار زده ، و به مسائل سیاسی دامن می زنند، تا تبلیغات سوء علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، جای یگان ویژه زن خالی نیست ؟ لذا این پژوهش ضرورت به کارگیری پلیس زن در یگان های ویژه را از دید زنان خبرة جامعه و حاضر درصحنه مورد مطالعه قرار می دهد. اما چنانکه قبلا اشاره شد، با توجه به حضور زنان درصحنه های مجرمانه و آشوب های خیابانی طی اغتشاشات اخیر از یک سو و رعایت حریم زن و مرد در اسلام از سوی دیگر و نبود پلیس زن در یگان ویژه جهت دستگیری زنان مجرم ، این نکته به ذهن تبادر می شود که با توجه به حضور گستردة زنان در دفاع از ارزش ها و حریم نظام ، آیا آن ها می توانند در میدان جدیدی از مبارزه در قالب یگان ویژه فعالیت کنند؟ ضرورت این مسئله هدف و موضوع مورد بحث این پژوهش است که از دید زنان خبره و فعال و مطلع جامعه مورد مطالعه قرار گرفت . همچنین ، براساس دیدگاه فمینیستی ، جرم دیگر یک فعالیت مردانه نیست و با روند روبه رشد جرم زنانه به خصوص استفاده از آن ها در اغتشاشات و آشوب های خیابانی ، نیاز به توسعة نیروی پلیس زن در جامعه از جمله یگان ویژه ، قابل تأمل است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.