Skip to main content
فهرست مقالات

قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 83 تا 100)

کلیدواژه ها :

پیشگیری ،سرقت ،سامانه اطلاعات جغرافیایی ،سرقت منزل ،توزیع فضایی جرایم ،تخمین تراکم کرنل

کلید واژه های ماشینی : سامانه اطلاعات جغرافیایی ، جرم ، شهر ارومیه ، سرقت منزل ، اطلاعات نقشه شهر ارومیه ، شهر ، سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیش‌گیری ، نقشه ، هـای سـامانه اطلاعـات جغرافیـایی بـه ، پلیس

شهر ارومیه مثل بیشترشهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران از جرایم و ناهنجاری های اجتماعی مبرا نیست و میزان جرایم( همچون سرقت از منزل) در آن نسبت به سال های قبل افزایش داشته است. دراین مقاله سعی شده است، قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سامانه مبنای تصمیم گیری در تحلیل و کشف جرم به آزمون گذاشته شود. روش تحقیق تطبیقی و تحلیلی است. بدین ترتیب که ابتدا کلیة سرقت‌های مورد نظر(789 فقره پرونده سرقت منزل در سال 90 ) بر اساس آدرس و محل وقوع تنظیم شدند. سپس لایه های اطلاعاتی مانند: محل وقوع سرقت ها، موقعیت مراکز انتظامی اعم از پاسگاه ها و کلانتری ها: مرز حوزه های استحفاظی و محله های شهری، تهیه و از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی بر روی سایر اطلاعات نقشه شهر ارومیه قرار گرفتند. در ادامه، به کمک روی هم اندازی لایه ها و انجام تحلیل های مورد نیاز با روش هایی مانند: مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار و تخمین تراکم کرنل، سعی شد تا وقوع و کشف جرم سرقت منزل تجزیه و تحلیل شود. نتایج نشان داد که توزیع فضایی جرایم از الگوی خوشه‌ای و متمرکز پیروی می‌کند و مهم ترین کانون‌های سرقت بر مناطق حاشیه نشین شمال غرب و مناطق مرکزی شهر انطباق یافته است. این موضوع گویای این است که کانون های جرم خیز به طور تصادفی توزیع نشده بلکه التزام به منشوری مشخص در مکان‌یابی آنها به چشم می خورد.

خلاصه ماشینی:

"عباسی (١٣٨٧) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " شناسایی و تحلیل فضـایی کـانون هـای جـرم خیـز شهر قزوین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی " با تکیه بـر توانمنـدی هـای سـامانه اطلاعـات جغرافیـایی بـه شناسایی و تحلیل مکانی – فضایی کانون های جرم خیز درشهر قزوین پرداخته و اقدام به طراحی و تهیه لوحه های گشت تخصصی انواع جرایم به تفکیک محدودة کلانتری ها در بازده زمانی (هفتگی و ماهانه ) نمود است . 11 / نقشه ٦: نقشه نهایی شده فازی از پهنه های سرقت در شهر ارومیه در محیط idrisi نتیجه گیری خروجی نهایی ایجاد شده توسط مدل تاپسیس (نقشه شماره ٦) نشان می دهد که الگوهای فضـایی توزیـع سـرقت تحت تأثیر نوع کاربری اراضی و ویژگی های کالبدی یا جمعیتی قرار دارد و این عوامل در شـکل گیـری کـانون هـای جرم خیز تأثیر می گذارند یعنی جرایم دارای وابستگی مکانی هستند و هر یک از عناصر شهری و موقعیت آنها مـی تواند در وقوع جرم مؤثر باشد، در نتیجه این سامانه میتواند به عنوان یک ابزار بسیار مفید بـرای نمـایش و اعمـال تحلیل های فضایی روی داده موجود به کار رود و به تغییر این شرایط و ویژگی هـا و احیـا و طراحـی مجـدد فضـاها بپردازد و از طرفی موانع و شرایط بازدارنده ای را نیز برای بزهکاری ایجاد کنـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.