Skip to main content
فهرست مقالات

تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 91 تا 120)

کلیدواژه ها :

اخلاق ،اشخاص ،حریم خصوصی ،امنیت اخلاقی ،ممنوعیت تجسس

کلید واژه های ماشینی : تجسس ، حریم خصوصی ، حـریم خصوصی ، تجسس در حریم خصوصی ، حقوق ، جرم ، اطلاعات ، امنیت اخلاقی ، اسلامی ، حریم خصوصی مکانی اشخاص

حریم خصوصی از مهم ترین مفاهیمی است که در اکثر نظام های حقوقی، به ویژه نظام جزایی اسلام به طور جدی مورد تاکید قرار گرفته و احکام فقهی - حقوقی متعددی در این زمینه ارائه شده است. حرمت تجسس در زندگی خصوصی شهروندان و عدم دخالت در قلمرو حریم خصوصی مکانی، مهم ترین شاخصی است که مورد توجه متولیان نظام کیفری است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده و ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و ممنوعیت تجسس در قلمرو آن با رویکرد تامین امنیت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اصولا حریم خصوصی افراد نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. همان طور که در بسیاری از مباحث فقهی - حقوقی و همچنین اسناد بین المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانه مردم بدون اذن تاکید شده و حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است، لذا زندگی خصوصی، امور خانوادگی، حقوق مادی، معنوی و غیره افراد از مداخله های خود سرانه به دور بوده، بدیهی است استثنائاتی در برخی از جرایم حوزه حریم خصوصی از جمله جرائم اخلاقی و منافی عفت که با ماهیت سازمان یافته و یا به منظور اشاعه فساد و فحشا صورت می گیرد و عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را جریحه دار نماید یا شاکی یا شاکیان خصوصی داشته باشد، در این صورت تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد.

خلاصه ماشینی:

"همان طور که در بسـیاری از مباحـث فقهـی - حقـوقی و همچنین اسناد بین المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانـة مـردم بـدون اذن تأکیـد شـده و حـریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است ، لذا زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، حقوق مادی ، معنـوی و غیره افراد از مداخله های خود سرانه به دور بوده ، بـدیهی اسـت اسـتثنائاتی در برخـی از جـرایم حـوزة حـریم خصوصی از جمله جرائم اخلاقی و منافی عفت که با ماهیت سازمان یافته و یا به منظـور اشـاعه فسـاد و فحشـا صورت می گیرد و عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را جریحه دار نماید یا شاکی یـا شـاکیان خصوصـی داشته باشد، در این صورت تجسس و ورود به حریم خصوصی برای کشف جرم با رعایت موازین اسلامی و قانونی ضرورت پیدا خواهد کرد. همان طور کـه در بسـیاری از مباحـث فقهـی - حقـوقی و همچنین اسناد بین المللی به حرمت تجسس و عدم جواز ورود به خانـة مـردم بـدون اذن تأکید شده و حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمـداد شـده اسـت ، لـذا زنـدگی خصوصی ، امور خانوادگی ، حقوق مادی و معنوی افراد از مداخله های خودسرانه به دور بوده و ضرورت دارد افراد جامعه در مقابل این گونه مداخلات غیرقانونی و غیرمجـاز در قلمرو حریم خصوصی خود، مورد حمایت قانون قرار گیرنـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.