Skip to main content
فهرست مقالات

پیشگیری وضعی از اسیدپاشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 33 تا 54)

کلیدواژه ها :

زنان ،بزه دیده ،پیشگیری وضعی ،پلیس ،اسیدپاشی

کلید واژه های ماشینی : اسیدپاشی ، جرم ، بزه ، پیش‌گیری وضعی از اسیدپاشی ، زنان ، مجازات ، قانون ، آمار ، بـزه ، کاهش فرصت ارتکاب جرم

اسیدپاشی جنایتی است علیه تمامیت جسمانی که علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، زیبایی بزه دیده را به یغما می برد؛ جرمی خشونت بار که آمار، نشانگر جنسیتی بودن آن است و اغلب علیه زنان رخ می دهد . کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با این پدیده قرار دارند، اقدامات مختلف قانونی و اجرایی را جهت کاستن از آن به کار گرفته اند. در این راستا، رویکردهای پیشگیرانه، همسنگ با اقدامات بازدارنده و اعمال مجازات های سخت گیرانه دنبال می شود و در این بین، برنامه های پیشگیری وضعی مبتنی بر حفاظت از آماج و کاهش فرصت ارتکاب جرم، نقش بسزایی دارد. به هر روی، کشور ما نیز در زمرة کشورهایی قرار دارد که آسیب های فراوان فردی و اجتماعی را از ناحیة این جنایت ها متحمل شده است . مقالة پیش رو که از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است، به بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از اسیدپاشی به منظور ارائه راهبردهای علمی و عملی می پردازد. به نظر می رسد قانون گذار و سایر دست اندرکاران امر می توانند با اتخاذ یک سیاست جنایی علمی و منسجم و بهره گیری از تجارب سایر کشورها، از طریق محدود کردن دسترسی به اسید، توانمندسازی و آموزش زنان و حمایت های پلیسی از بزه دیدگان بالقوه، هم سو ی با کاهش این پدیده گام بردارند.

خلاصه ماشینی:

"بـرای نمونه ، رایجیان اصلی (١٣٩٢) در مقالة خود تحت عنـوان «تحلیـل بـزه دیـده شناسـانة اسیدپاشی » بیان می دارد جامعة ایران و سامانة حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیـدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایستة آنان بـا کاسـتی هـایی روبروسـت و ضـرورت جبران معنوی خسارت ، پیش بینـی و اعمـال کیفـر متناسـب ، پیشـگیری از رخـدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید دربارة آن چاره اندیشی شود. بـرای نمونـه ، پژوهشـی بـر روی ٩٠ قربـانی در بنگلادش نشان مـی دهـد کـه در ٩١ درصـد مـوارد، مجرمـان قربانیـان خـود را قبـل از اسیدپاشی تهدید کرده اند و بیش از ٥٠ درصد قربانیان نیز قبل از اسیدپاشـی بـه پلـیس شکایت برده اند (مرکز جهانی آون برای زنان و عدالت در دانشکدة حقوق دانشگاه کرنـل ، ٢٠١١، ص ٣١). همچنین ، اقـداماتی نظیـر توانمندسازی زنان از طریق ارائه آموزش های لازم در خصوص عملکرد صحیح قبل و بعد از اسیدپاشی توسط نهادهای دولتی و به خصوص سازمان های مردم نهاد مرتبط ، تشویق و تسهیل فراگیری ورزش ها و مهارت های رزمی ، جرم انگاری خاص «تهدید به اسیدپاشی » در قانون فوق و در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری سخت گیرانـه بـه همـراه اقـدامات تأمینی و پلیسی مناسب ناتوان سازی بزهکار و حمایت از آماج جرم جهـت پیشـگیری از ارتکاب جرم اصلی و نصب دوربین های نظارتی در معابر و اماکن عمومی با رعایت حقوق و آزادی های شخصی ، از دیگر اقدامات مؤثر در حوزة پیشگیری وضعی از اسیدپاشی اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.