Skip to main content
فهرست مقالات

پلیس مرزبانی و مولفه های امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق کالا(مناطق مرزی جنوب کشور)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (27 صفحه - از 95 تا 121)

کلیدواژه ها :

قاچاق کالا ،امنیت اجتماعی ،پلیس مرزبانی ،مبارزه فرهنگی

کلید واژه های ماشینی : مبارزه با قاچاق کالا ، سیاسی ، قاچاق کالا امنیت جامعـه ، مبـارزه بـا قاچاق کالا ، راه مبارزه با قاچاق کالا ، قاچـاق ، مدیریت ، مرزی ، مبارزه بـا قاچاق کالا ، امنیت اجتماعی

هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود به امنیت نیاز دارد. امنیت اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی در کشور ما، همواره با چالش هایی رو به رو بوده است . احـراز جایگـاه نخسـت اقتصـادی ، علمـی و فنـاوری در منطقه ، براساس سند چشم انداز بیست سالة جمهوری اسلامی ایران ، منوط بـه اقـدام هـایی در زمینـة رفـع ایـن چالش ها است . یکی از این اقدام های لازم ، مبارزه با پدیدة قاچاق کالا است . قاچاق کالا امنیت جامعـه را در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مدیریتی و انتظامی نشانه می گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق ، روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است . برای دست یابی به مولفـه هـای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و در پاسخ به این سوال که جامعه ایران ، نیازمند چه مولفه هـایی در راه مبارزه با قاچاق کالا است ؟ با مطالعة مقاله ها و کتاب هایی راجع به مدیریت ، قاچاق کـالا، امنیـت اجتمـاعی و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه دربارة آنها، مولفه هـای مبـارزه بـا قاچـاق کـالا در ابعـاد مختلـف شناسایی و راه کارهای هر کدام با برنامه ریزی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت بررسی و تجزیه و تحلیـل شد. در پایان ، یافته های این مقاله نشان می دهد: نگاه به قاچاق کالا نباید تک بعدی باشد، بلکه از ابعاد مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، مدیریتی و امنیتی بررسی و تجزیـه و تحلیـل گـردد. بـه عبـارت دیگـر از جملـه مسایلی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، نقش واقعی مبارزه با قاچاق کالا در ایجاد امنیت اجتماعی است . این نقش باید بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته باشد تا نقش درمان ؛ یعنی چه کنیم تـا در آینـده ، ایـن پدیـده شوم در جامعه تکرار نشود. این نقش جدید در مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه رو در رو و فیزیکی نیست ، بلکـه یک مبارزه هوشمندانه و غیر فیزیکی است و راه کارهـای فرهنگـی ، اقتصـادی ، سیاسـی و مـدیریتی را در بـر می گیرد. مبارزه ای که ماهیت بلند مدت و میان مدت دارد؛ بنابراین مسئلة اصلی در این تحقیق ، این است : چه کنیم تا از نظر فرهنگی ، اقتصادی و مدیریتی ، ریشه های امنیتی قاچاق کالا را از بین ببریم و مبارزة فیزیکـی بـا قاچاق کالا را به حداقل برسانیم .

خلاصه ماشینی:

"Blum and etal جدول ١: ابعاد و مؤلفه های مبارزه با قاچاق کالا ردیف ابعاد قاچاق کالا مؤلفه ها و راه کارهای مبارزه با قاچاق کالا برنامه ریزی زمانی 1 بعد فرهنگی الف - فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا برنامه ریزی های بلندمدت ب: تغییر فرهنگ الگوی مصرف جامعه از تجمل گرایی و مصرف گرایی به کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی پ: آموزش های تخصصی مأموران مبارزه با قاچاق کالا 2 بعد اقتصادی الف - ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری در مناطق مرزی برنامه ریزی های میان مدت ب- بالا بردن کیفیت محصولات داخلی برای رقابت با بازارهای بین المللی و اقتصاد جهانی پ- توسعة کشاورزی در مناطق جنوب به خصوص صیفی جات زمستانی ت- نظارت بر بازارچه های مرزی و ساماندهی آنها ث- اتخاذ سیاست های تجاری و تولیدی مناسب 3 بعد سیاسی ثبات سیاسی و مدیریتی 4 بعد مدیریتی الف - کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری در ساختار اقتصادی ب- سازماندهی و اصلاح قوانین اداری مربوط به قاچاق کالا پ- مبارزه با فساد اداری 5 بعد امنیتی الف - افزایش ریسک های قاچاق کالا از طر یق مبارزه قاطع و پی گیر برنامه ریزی های کوتاه مدت ب- تعامل و هماهنگی کلیه نهادها و نیروهای مبارزه با قاچاق کالا پ- نظارت و واپایش مستمر ب- تغییر فرهنگ و الگوی مصرف جامعه نام گذاری سال ٨٨ از سوی مقام معظم رهبری بـه سـال « اصـلاح الگـوی مصـرف » رهنمودی است که باید سرلوحة فعالیت های همة نهادها و سازمان های جامعه قرارگیرد و برنامه های لازم جهت فرهنگ سازی این مؤلفة مهم توسعه ، تـدوین ، طراحـی و اجـرا شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.