Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان سلامت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 119 تا 137)

کلیدواژه ها :

معنویت ،سلامت معنوی ،دانشجویان پیراپزشکی

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه علوم پزشکی فسا ، سلامت معنوی ، دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ، دانشجویان ، میزان سلامت معنوی در دانشجویان ، سلامت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی ، میانگین نمره سلامت معنوی ، سطح سلامت معنوی پایین ، هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا ، نمره

مقدمه : سلامت معنوی افراد به خصوص اقشار مولد جامعه ، لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای جامعه است . در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سلامت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام گردیده است . روش : این مطالعه توصیفی ـ مقطعی بر روی ١٢٠ نفر از دانشجویان ، دانشگاه علوم پزشکی فسا، در سال ١٣٩٥ انجام گرفت . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی بود. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی، و نرم افزار ٢٢ SPSS تجزیه و تحلیل شد. ٠٠٥>P به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین نمره کلی سلامت معنوی دانشجویان در حد پایینی قرار داشت (١٩.٢٥±٢١١.٩١). ٥٠% از شرکت کنندگان از سطح سلامت معنوی پایین برخوردار بودند. بین میانگین نمره سلامت معنوی با متغیرهای جنس ، وضعیت تاهل ، رشته تحصیلی، سال ورودی و محل سکونت ارتباط آماری معنیداری مشاهده نشد (٠٠٥<P).

خلاصه ماشینی:

"در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سلامت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام گردیده است . ). یکی از گام های مهم و اولیه برای مراقبت معنوی، بررسی درک و فهم دانشجویان علوم پزشکی از معنویت و میزان سلامت معنوی آنان میباشد تا بتوان برنامه ریزی لازم برای آموزش معنویت در دوران تحصیل آنان را انجام داد (مصطفیزاده و همکاران ، ١٣٩١ ش . ). از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سلامت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال ١٣٩٥ انجام گردیده است . ). یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میان میانگین نمرات کل سلامت معنوی با متغیرهای جنس ، وضعیت تأهل ، سنوات تحصیل ، بومی یا غیر بومیبودن ارتباط آماری معنیداری وجود نداشت . عدم مشاهده تفاوت آماری بین نمره سلامت معنوی و رشته تحصیلی دانشجویان میتواند نشانگر این نکته باشد که در هیچ یک از رشته های تحصیلی به پرورش سلامت معنوی و مراقبت معنوی دانشجویان توجه کافی نگردیده است در نتیجه محتوای آموزش معنوی بایستی با انتقال مفاهیم معنویت ، زمینه دستیابی به سطح بالاتر آگاهی و زندگی پرمعنا را از طریق تربیت افرادی منطقی و اندیشه ورز را فراهم نماید (رحیمی و همکاران ، ١٣٩٢ ش . The Spiritual Health among Paramedical Students studying in Fasa University of Medical Sciences Zahra Khiyali Saeedeh Jafarzadeh Mehrnosh Aleosfoor Abstract Background: Spiritual health of people has an important role in growth and promotion of the community, especially in effective and constructive groups."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.