Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان

نویسنده:

(12 صفحه - از 185 تا 196)

کلیدواژه ها :

زنان ،سیاست جنایی ،حمایت کیفری ،بزه دیدگی

کلید واژه های ماشینی : بزه دیدگی ، بزه ، سیاست جنایی تقنینی ایران ، زنان ، جرم ، قبال بزه دیدگی زنان ، کیفری ، حقوق ، بزه دیدگی زنان و حمایت ، قوانین

نتیجه ی پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربه ی کیفری نظام های تقنینی، نشان میدهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چرا که برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرایم نیز صـادق اسـت ، مجرمـان تمایـل بـیش تـری نسبت به قرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده ، به واسطه ی نیروی جسمانی و توان مقابله ی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. علیرغم این که در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صـورت گرفتـه ، امـا هنـوز ساختار قوانین جزایی عمدتا برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوین شده اسـت و در ایـن میـان قوانین جنایی ایران ، از این قاعده مستثنی نیست . گاهی بنابراصل برابری تفاوتی بین بزه دیده ی زن و مرد مشاهده نمیشـود، در معدود مواردی با تبعیض مثبت به نفع بزه دیده ی زن روبرو هستیم و در برخی موارد، جنسیت زن ، بـه عنـوان بـزه دیـده ، سـبب محرومیت او از حمایت کیفری و نوعی تبعیض منفی علیه زنان میشود. این امر لزوم اتخاذ سیاستی یکپارچه در ایـن زمینـه را یادآور میشود. در موارد بسیاری نیز قانون گذار اصل برابری را رعایت کرده است . ولی، در مورد حمایت قانونی و ویژه از زنان بزه دیده در فرآیند کیفری، خلاهای فراوانی وجود دارد. زیرا، زنـان بـزه دیـده در ایـران از شـرایط اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی مناسبی برای ورود به فرآیند کیفری و ادامه آن بهره مند نیستند.

خلاصه ماشینی:

"سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان عاطفه لعلی ١، شهلا معظمی ٢ ١ کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه پیام نور مرکز، علوم تحقیقات و فناوری ، تهران ، ایران ٢ دکترای حقوق ، دانشگاه تهران ، علوم تحقیقات و فناوری ، تهران ، ایران چکیده نتیجه ی پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربه ی کیفری نظام های تقنینی، نشان میدهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چرا که برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرایم نیز صـادق اسـت ، مجرمـان تمایـل بـیش تـری نسبت به قرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده ، به واسطه ی نیروی جسمانی و توان مقابله ی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. در این راستا سعی شده است هم از دیدگاه جرم شناسی و هم با توجه به قوانین مطروحه و جاری و با تکیه بر یافته های حقوقدانان و مصوبات مراجع قانون گذاری موضوع را مورد تحقیق و مطالعه قرار داده ، سیاست جنایی ایران را از دیدگاه شکلی و ماهوی در قبال بزه دیدگی زنان بررسی کرده و تا حدی از راهکارهای جرم شناسان در زمینه پیشگیری نیز استفاده کرده است . البته قربانی مستقیم جرم چون معمولا به دنبال جبران خسارت خویش است لذا برای رسیدن به حق خویش از هیچ کار فرو گذاری نمی کند و به همین دلیل بر دستگاه قضایی فشار می آورد تا حق خویش را بگیرد و به همین خاطر از سوی سیستم قضایی مورد بررسی بیشتری قرار می گیرد تا بهتر بتواند رضایت بزه دیده را جلب کند؛ اما قربانی غیر مستقیم به دلیل ضعف در احساس مسئولیت و کم توجهی به حق اجتماع مدافعی ندارد هرچند قدرت در دست دولت است اما تا راهکار درستی برای استفاده از آن برای احقاق حقوق جامعه نباشد در این امر موفق نخواهد بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.