Skip to main content
فهرست مقالات

تاملی بر نظریه های بنیان گذاران جامعه شناسی سیاسی در عصر جهانی شدن سیاست

نویسنده:

بنیان گذاران جامعه شناسی سیاسی، یعنی کارل مارکس و ماکس وبر، نظریاتی ارایه داده اند که بیش از یک سـده، افکار عمومی جهانیان را در مورد قـدرت و سیاست، به خود جلب کرده است. ولی جهانی شدن سیاست، اکثر پارادایم های این علم را بی اعتبار ساخته است؛ چرا که اغلب نظریه های جامعه شناختی سیاسی در مورد دولت ملت بیان شده است. از این رو به نظر می رسد که نظرهای آنها، در عصر حاضر قابل استفاده نباشد. با این وجود گفتمان مارکس از جوانبی، جهانی شدن سیاست را نیز دربرمی گیرد؛ چون از دیدگاه وی، ستیز سیاسی ابعاد جهانی دارد و نهاد دولت ملت، یک پروژه تصنعی و جهانی است. بنابراین در این مقاله، استدلال می شود که هم اکنون، رویکردهای مارکس در مقایسه با ماکس وبر، در عرصه جامعه شناسی سیاسی، از پوشش دهی بیشتری برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"با این اوصاف ، اگر خود دولت های ملی تحت تأثیر ویژگی های اقتصادی هزاره سوم که بروس ٢ آن را در همگرایی جهانی تولید، بازار سرمایه ، تغییر اقتصاد سوسیالیسم به کاپیتالیسم و خصوصی سازی گسترده خلاصه می کند (Sage, online) قرار گیرند و در جهت رفع تناقض ذکر شده عمل نماینـد آن وقت بین حـقوق موضوعه و حقوق بشر یـک رابطه سلسله مراتبی به وجود می آید که در آن حقوق بشر بر حقوق موضوعه مقدم خواهد شد و به عبارت دیگر مجوز قانون گذاری و نوع آن را یک حقوق جهانی تعیین خواهد کرد که نتیجه آن ، هـمگن سازی حقوق در بین دولت های تشکیل دهنـده نظام جهانی است ؛ لذا به نظر می رسد که این چنین روند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد: 1- Martinez 2- Bruce "/> * اولا، نظام های آموزشی در جوامع مختلف به سمت تجانس سوق می یابند، از هم اکنون شاهد تعلیم و تربیت همانند، در کشورهای OECD هستیم که برنامه تحصیلی خودشان را براساس نیـازهای جهانـی شـدن تنظیم می کنند ( ,Garcia &Martines online) و مهاجرت در مجموعه کشورهای این مجموعه تابع یک سلسله ، سیاست های آزمونی هم محتوا و هم شکل است و در این خصوص کشورهای ملی ، برنامه های مشابه اتخاذ می کنند (٢٠٠٠ ,Uzzi &Carruthers )."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.