Skip to main content
فهرست مقالات

نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود وضعیت اقتصادی زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)

نویسنده:

(6 صفحه - از 31 تا 36)

کلیدواژه ها :

روستا ،مسکن ،اعتبارات بهسازی و نوسازی ،ملارد

کلید واژه های ماشینی : نقش اعتبارات بهسازی مسکن ، اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود ، بهسازی مسکن در بهبود وضعیت ، بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن ، روستایی ، اعتبارات بهسازی و نوسازی مسکن ، روستاهای دریافت‌کنندگان اعتبارات بهسازی ، بهبود وضعیت اقتصادی زندگی ، افراد دریافت‌کننده اعتبارات بهسازی مسکن ، دریافت‌کنندگان اعتبارات بهسازی و نوسازی

نیاز روستاها به مسکن مناسب و محیط مطلوب کالبدی با اقدامات گسترده ای مانند تهیه و اجرای طرح های هادی، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و اخیرا طرح مسکن مهر طی چند دهه پس از انقلاب همراه شده است. مسکن پدیدهای است اجتماعی و انسانی و همانند سایر پدیده های انسانی و اجتماعی، ابعاد گوناگونی دارد که بعد فنی و اقتصادی ساده ترین آنهاست. در تحقیق حاضر به بررسی نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی از بد اقتصادی در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه روستایی در شهرستان ملارد پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای دریافت کنندگان اعتبارات بهسازی و نوسازی مسکن می باشد. از بین روستای این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی و ساده انتخاب و با توجه به تعداد کم اعتبارات دریافتی و همچنین به منظور بررسی بهتر اثرات اعتبارات دریافتی بر خانوارهای روستایی، تمام شماری صورت گرفت. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بهسازی مسکن سبب بهبود کیفیت زندگی روستائیان در بعد اقتصادی به همراه داشته باشد

خلاصه ماشینی:

"افزایش نابرابری های اجتماعی را به دنبال داشته (٥ ,٢٠١٠ ,WHO)، سلامت روان افراد ساکن در این مساکن را دچار اختلال (٢٠٠٥٨,howell)؛ افزایش خطر ابتلا به بیماری های مزمن و تغذیه ضعیف را به دنبال دارد ( ٥٤ ,٢٠١٠ , ruel) با توجه به وجود فقر مسکن در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه ، امروزه بهسازی و نوسازی این مساکن جهت دسترسی روستاییان به بهداشت ورفاه بهتر، به یکی از مهمترین سیاست های بهبود وضعیت روستاییان تبدیل شده است , plagerson) ( ٢٠١٠,١٤. با توجه به مطالب اشاره شده در بخش های قبلی ، پرسش اصلی این تحقیق آن بود که نقش اعتبارات بهسازی مسکن در بهبود کیفیت زندگی از بعد اقتصادی چه بوده است . 33 همچنین از میان هفت شاخص مورد بررسی ، طبق نتایج بدست آمده از آزمون t میان اعطای اعتبارات بهسازی مسکن و کاهش هزینه زندگی در بعد مسکن ، افزایش قیمت مسکن ، کاهش احساس فقر و دسترسی به خدمات مالی رابطه معناداری وجود دارد، بدین معنی که ، اعطای اعتبارات خرد بهسازی مسکن توانسته است ، تاثیر مثبتی بر این شاخص ها داشته باشد. در بعد اقتصادی ، از میان هفت شاخص مورد بررسی ، طبق نتایج بدست آمده از آزمون t میان اعطای اعتبارات بهسازی مسکن و کاهش هزینه زندگی در بعد مسکن ، افزایش قیمت مسکن ، کاهش احساس فقر و دسترسی به خدمات مالی رابطه معناداری وجود دارد، بدین معنی که ، اعطای اعتبارات خرد بهسازی مسکن توانسته است ، تاثیر مثبتی بر این شاخص ها داشته باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.