Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تعریف و تحمل استرس در بین جمعیتهای مذهبی

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 49 تا 55)

کلیدواژه ها :

شیعه ،مذهب ،استرس ،وجوهات مذهبی ،آزمون پیکل

کلید واژه های ماشینی : استرس ، تحمل استرس ، بررسى تحمل رویدادهاى استرس‌زاى زندگى ، مذهب ، روان ، تجربه رویدادهاى استرس‌زاى زندگى ، بندى رویدادهاى استرس‌زاى زندگى ، جمعیت ، استرس‌زاى زندگى پیکل استفاده ، بررسى میزان تحمل استرس

استرس یکی از مهم‌ترین موضوعهای دانش روانپزشکی و اعصاب می‌باشد.اما میزان آگاهی،از روندهای مغزی آن‌ ناچیز است.بررسیهای انجام شده در دهه جاری نشان می‌دهند که وراثت اگرچه زمینه بیماریهای جسم و روان را تشکیل‌ می‌دهد،استرس نیز نقش مهمی در شروع اختلالهای روانی و روان‌تنی دارد.استرسهای شدید،مزمن و یا غیر قابل کنترل، تغییراتی در نظامهای میانجی شیمیایی،به ویژه منوآمینها ایجاد و از طریق پپتیدهای عصبی،موجب تغییر میزان‌ انعطاف پذیری این نظامها می‌گردد.لازم است،تأثیرات عوامل گوناگون مانند وراثت،قومیت و فرهنگ نیز در این روند مغزی بررسی گردد.بررسی حاضر به نقش باورهای مذهبی در تعریف و تحمل استرس می‌پردازد.در این پژوهش برای‌ سنجش میزان استرس در دو گروه 50 نفری(100 N )از اهالی دو شهر داخلی(ایران)و خارجی(25-15ساله)که به شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و همگی مرد بودند،از آزمون رتبه بندی وقایع استرس‌زای زندگی پیکل استفاده شد. بررسی بیماریهای روان تنی موجود افراد به منظور بررسی میزان تحمل استرس انجام گردیده است.در بررسی حاضر پرداخت وجوهات مذهبی بعنوان شاخص باورهای مذهبی در نظر گرفته شده است.داده‌های پژوهش به کمک آزمون t و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که تجربه رویدادهای استرس‌زای زندگی در این جمعیتها با هم و همچنین نسبت به بررسیهای مشابه فرق می‌کند.همچنین تحمل استرس که شاخص آن در این بررسی درصد ابتلا به‌ بیماریهای روانتنی است در دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد.نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که باورهای مذهبی‌ در تجربه و تحمل استرس مؤثر است.و در برنامه‌ریزیهای بهداشت روانی،لازم است تأثیر این عامل در نظر گرفته شود.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش برای سنجش میزان استرس در دو گروه 50 نفری(100 N )از اهالی دو شهر داخلی(ایران)و خارجی(25-15ساله)که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و همگی مرد بودند،از آزمون رتبه بندی وقایع استرس‌زای زندگی پیکل استفاده شد. این (*)دکترای تخصصی علوم اعصاب،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،صندوق پستی 3598-19395 (**)استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز جاده ایل گلی،مرکز آموزشی و درمانی اعصاب و روان رازی (***)دستیار علوم اعصاب در آکادمی علوم جمهوری آذربایجان نتایج این بررسی نشان داد که در جمعیت آماری گروه 1 خیانت همسر بالاترین رتبه را(18/60) نسبت به سایر استرس‌زای زندگی دارا می‌باشد. جدول 2-مقایسه استرس‌زاترین رویدادهای زندگی از دیدگاه دو گروه مورد بررسی و بررسی مهاجر و همکاران در تهران و پیکل و همکاران در اروپا (به تصویر صفحه مراجعه شود) (1)- Statview (2)- ANOVA ج-بررسی تحمل رویدادهای استرس‌زای زندگی: مراجعه به پزشک به علت هر نوع بیماری(غیر از سوانح)و یا گزارش بیماری در افراد که یکی از استرسهای یاد شده در آزمون پیکل را تجربه کرده بودند،در گروههای اول و دوم از نظر آماری تفاوت معنی‌داری داشت. شکل 1-درصد احتمال ابتلا به بیماریهای روان تنی در افرادی که یکی از استرسهای یاد شده در آزمون پیکل را تجربه کرده‌اند بر حسب گروهها (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث در یافته‌ها وجوهات مذهبی در مذهب تشیع جزو واجبات دانسته شده است و پرداخت آن نشان دهنده عامل بودن مسلمان به دین به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که انتخاب این شاخص در بررسی حاضر اعتبار کافی ایجاد نموده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.