Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران و روان درمانگران

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 14 تا 22)

کلیدواژه ها :

فرسودگی شغلی ،مشاوران ،روان درماندگان ،پرسشنامه فرسودگی شغلی

کلید واژه های ماشینی : مشاوران ، میزان شیوع نشانگان فرسودگى ، میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی ، شغل ، نشانگان فرسودگى شغلى در مشاوران ، نشانگان فرسودگى ، پژوهش ، روان ، فرسودگى شغلى در میان مشاوران ، بررسى میزان شیوع فرسودگى

پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع فرسودگی روانی ناشی از شغل در مشاوران و روان درمانگران می‌پردازد. آزمودنی‌ها 110 نفر از مشاوران و روان درماندگان(58 مرد،52 زن)در سطح کارشناسی ارشد و دکتری شاغل در تهران‌ هستند.یکی از هدفهای این پژوهش آگاه شدن از میزان تأثیر ویژگی‌های جمعیت شناختی(سن،جنس،وضع تأهل،میزان‌ تحصیلات،الگوی شخصیتی)،تجربه کاری و فراوانی مراجع(بیمار)در هفته در بروز نشانگان فرسودگی روانی‌ ناشی از شغل،در افراد یاد شده است.برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد،که‌ ابزاری برای تشخیص نشانگان فرسودگی شغلی مشاوران و درمانگران است،و مقیاس بورتنز برای سنجش الگوی شخصیتی‌ استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش،روشهای آماری ضریب همبستگی،تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون من-ویتنی و آزمون تعقیبی توکی به کار گرفته شده است.نتایج نشان داد که 10% آزمودنی‌ها دچار فرسودگی خفیف‌ تا متوسط هستند و 7/2% آنان نیز از نشانه‌های فرسودگی بسیار بالایی رنج می‌برند.

خلاصه ماشینی:

"برای آزمون پرسش نخست پژوهش(آیا میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در بین مشاوران دارای تجربه کار بالا بیش از مشاوران دارای تجربه کار متوسط و پایین است؟) نتایج تحلیل واریانس انجام شده برای مشاوران با تجربه‌های کاری متفاوت در جدولهای 5 و 7 نشان داده شده است. برای بررسی دقیق‌تر تفاوت میانگین‌ها که در تحلیل جدول 6-نتایج تحلیل واریانس میانگین نمره‌های فرسودگی شغلی آزمودنیهای پژوهش بر حسب الگوهای رفتاری گوناگون(به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 7-نتایج تحلیل واریانس میانگین نمرات فرسودگی شغلی آزمدنیهای پژهش بر حسب میزان تجربه‌کاری(به تصویر صفحه مراجعه شود) برای بررسی پرسش دوم پژوهش(آیا میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در بین مشاوران دارای درجه کارشناسی ارشد بیش از مشاوران دارای درجه دکتری است؟)آزمون بی پارامتری من-ویتنی به کار برده شد. جدول 8-میانگین و نتایج آزمون من-ویتنی در میان آزمودنیهای پژوهش بر حسب میزان تحصیلات(به تصویر صفحه مراجعه شود) برای پاسخ به پرسش سوم پژوهش(آیا بین میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران با تعداد پذیرش مراجع در هفته رابطه وجود دارد؟)،بین نمره نشانگان فرسودگی شغلی و تعداد پذیرش مراجعان در هفته،ضریب همبستگی محاسبه شد. بحث دریافته‌ها همچنانکه در بخش یافته‌های پژوهش آمده است در آزمون فرضیه نخست پژوهش محاسبات آماری انجام شده نشان داد که بین میزان شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در مشاوران زن و مشاوران مرد،تفاوت معنی‌داری وجود دارد(1%< P )."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.