Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تغییرات کاربری زمین و نیرومحرکه‌های اقتصادی- اجتماعی تخریب زمین در ذخیره‌گاه زیست‌کره ارسباران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 285 تا 301)

مناطق حفاظت‌شده علی‌رغم اقدامات حفاظتی در معرض تغییرات کاربری زمین قرار می‌گیرند که این تغییرات ناشی از محرکه‌های مختلفی به‌خصوص نیرومحرکه‌های اقتصادی- اجتماعی هستند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط تغییرات کاربری زمین و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی آن در ذخیره‌گاه زیست‌کره ارسباران است. در این راستا الگوی تغییرات کاربری زمین در طول 24 سال گذشته برای کل منطقه و هم‌چنین زون‌های مدیریتی با استفاده از فنون سنجش‌ازدوری بررسی شد. ارتباط و همبستگی تغییرات کاربری زمین (متغیر وابسته) با چهار متغیر اقتصادی-اجتماعی؛ درصد تغییر جمعیت، درصد تغییر باسوادی، درصد تغییر اشتغال و درصد تغییر بعد خانوار (متغیرهای مستقل) با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل و مدل‌سازی آماری قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده تخریب 59/ 5464 و 07/ 1351 هکتاری سطوح جنگلی به ترتیب در کل منطقه و زون مرکزی بین سال‌های 1989 تا 2013 هست. در این بازه میزان کل تخریب در منطقه برابر 24/ 12012 هکتار به دست آمد. بررسی همبستگی پارامترهای مستقل با پارامتر وابسته نشان‌دهنده معنی‌دار نبودن درصد تغییر سواد بوده و از مدل حذف شد. متغیرهای باقی‌مانده در مدل لوجستیک و استفاده از روش اینتر به‌عنوان الگوریتم مدل‌سازی خطی وارد شدند و مدل همبستگی و پیش‌بینی تخریب از طریق متغیرهای اقتصادی- اجتماعی حاصل شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.