Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهر کرد و بروجن

نویسنده:

ISC (9 صفحه - از 100 تا 108)

کلیدواژه ها :

شیوع ،همه‌گیر شناسی ،اختلالهای روانی ،کارگران ،پرسشنامه SRQ-24 ،چک لیست مصاحبه بالینی

کلید واژه های ماشینی : میزان شیوع اختلالهاى روانى، بررسى همه‌گیر شناسى اختلالهاى روانى، بررسى همه‌گیر شناسى اختلالات روانى، پژوهش میزان شیوع اختلالهاى روانى، کارگران، روانی، اختلالهای روانی، میزان شیوع اختلالهای روانی، بررسى میزان شیوع اختلالهاى روانى، شیوع اختلالهاى روانى در کارگران

هدف پژوهش حاضر بررسی همه‌گیر شناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهرکرد و بروجن پس از انجام‌ پیش پژوهش و تعیین نقطه برش پرسشنامه،در یک برسی دو مرحله‌ای نخست 503 نفر توسط پرسشنامه SRQ-24 مورد ارزیابی قرار گرفتند و در مرحله دوم 148 نفر که نمره برابر و یا بالاتر از نقطه برش(نمره 7)بدست آورده بودند به کمک‌ چک لیست مصاحبه بالینی براساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفته و میزان شیوع اختلالهای روانی‌ در نمونه مورد بررسی مشخص شد.نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالهای روانی 88/19%(4/23%زنان و 1/19% مردان)است.اختلالهای اضطرابی و خلقی به ترتیب با 75/7%و 96/6%شایعترین اختلالهای روانی بودند.اختلالهای شبه‌ جسمی با 39/2%و اختلالهای تطابق با 39/1%در رده‌های بعدی قرار داشتند.این بررسی نشان داد که میزان شیوع‌ اختلالهای روانی در کارگران ماهر 6/22%است و کارگران نیمه ماهر و کارگران سارده به ترتیب با 4/20%و 6/18%در رده‌های بعدی قرار دارند.نتایج همچنین نشان داد که رابطه معنی‌داری میان سطح تحصیلات و وضعیت تأهل با ابتلاء به‌ اختلالهای روانی وجود دارند.در این پژوهش میزان شیوع اختلالهای روانی با محاسبه بیش از یک تشخیص روانپزشکی‌ 26%بود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی همه‌گیر شناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهرکرد و بروجن حسن پالاهنگ* ،دکتر خاطره عظیمی** ،مهندس جهاندار زارعان*** چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی همه‌گیر شناسی اختلالهای روانی در کارگران کارگاههای شهرکرد و بروجن پس از انجام پیش پژوهش و تعیین نقطه برش پرسشنامه،در یک برسی دو مرحله‌ای نخست 503 نفر توسط پرسشنامه SRQ-24 مورد ارزیابی قرار گرفتند و در مرحله دوم 148 نفر که نمره برابر و یا بالاتر از نقطه برش(نمره 7)بدست آورده بودند به کمک چک لیست مصاحبه بالینی براساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفته و میزان شیوع اختلالهای روانی در نمونه مورد بررسی مشخص شد. جدول 1-تئزیع فراوانی شاغلین و نمونه مورد بررسی در بخشهای گوناگون شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) ابزار پژوهش به شرح زیر بوده است: الف-پرسشنامه SRQ-24 1 :این پرسشنامه توسط سازمان جهانی بهداشت از چهار ابزار غربالگری معتبر اقتباس شده و در پژوهشی هماهنگ در چند کشور رو به رشد بکار رفته است(هاردینگ2 و همکاران،1980). نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان شیوع اختلالهای روانی در کارگران 19/88%است که از یافته‌های (1)- Penayo (2)- Carta جدول 5-میزان شیوع اختلالهای روانی در نمونه مورد بررسی بر حسب وضعیت شغلی و مقیاسهای پرسشنامه (به تصویر صفحه مراجعه شود) پژوهشهای باقری یزدی و همکاران(1373)،بهاد خان (1372)و جاویدی(1372)که در مناطق روستایی کشور انجام شده است بیشتر است. در این پژوهش میزان شیوع اختلالهای خلقی 6/96% بود که از بررسیهای انجامخ شده در مناطق شهری کشور (پالاهنگ و همکاران،1374؛یعقوبی و همکاران، 1374)کمتر است که احتمالا به تفاوتهای موجود در ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی مربوط است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.