Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و تاثیر سناریوهای تزریق آب با مقادیر شوری مختلف برروی ضریب ازدیاد برداشت نفت دریکی از مخازن نفتی ایران و تعیین مقدار بهینه شوری

نویسنده:

(9 صفحه - از 84 تا 92)

چکیده:

در چند دهه گذشته دنیاشاهدپیشرفت عظیمی درزمینه ازدیاد برداشت بوده است. شاید در سالیان نه چندان دور راندمان برداشت دورقمی در مخازن نفتی عملیاتی بی نظیر محسوب می شد اما هم اکنون برخی شرکت های فعال دراین زمینه راندمان تولید خود رابابه کارگیری روش های نوین در مخازن آزمایشی نفت بیش از هفتاد درصد بیان می کنند که در صورت تحقق در مقیاس کلان تحولی اقتصادی خواهد بود. بنابراین بررسی این پدیده و راهکارهای عملی برخورد با آن می­تواند به تولید بهینه و صیانتی و کاهش اثر­های جانبی بینجامد. در این تحقیق بهترین الگوی تزریق بر اساس بیشترین ضریب بازیافت و بررسی مدل سازی صورت گرفته و مقایسه روش "تزریق آب باشوری بالا و پایین" باروش "تزریق آب معمولی " (آب شیرین)در یک مخزن نفتی پرداخته می­شود. به طور کلی انالیز حساسیت بر روی شوری بالا و پایین با توجه به اختلاف نسبتا کم ضریب بازیابی شوری های بالا وپایین در سناریو های تزریق ,حساسیت کم این مهم را نمایش می دهد که با توجه به نمونه مخزنی در کربناته شکافدارگواه این قضیه می باشد. از بررسی سناریو های مختلف اینگونه استنباط می گردد که چنان چه تزریق اب از همان ابتدای تولید و به موازات تولید صورت بگیرد با ضریب بازیابی بیشتری مواجه هستیم ودر نتیجه پشتیبانی بهتر وکارایی راندمان بالاتری را داریم. تزریق اب خالص(شیرین) ضریب بازیابی بالاتری را نسبت به تزریق اب با شوری پایین دارد .البته قابل ذکر است که این مهم اختلاف بسیار کم ضریب بازیابی بین این دو حالت را نشان می دهد. همچنین در بررسی میزان دبی تزریق ,هر چه مقدار دبی تزریق اب افزایش یابد بر این اساس مقدار ضریب بازیابی وراندمان بالاتری را شاهد خواهیم بودکه البته این مهم به مشخصات تجهیزات سر چاهی ضریب ایمنی وبحث اقتصادی (تولید اب) موضوع بستگی دارد و با انالیزنمودار ها, مقدار شورری پایین بعد از اب خالص در تمامی سناریوهای تزریق بیشترین ضریب بازیابی وحداکثر راندمان تولید را دارا می باشد.

خلاصه ماشینی:

در این سناریو نیز همانند سناریوی پیشین برای افزایش ضریب بازیابی این نرخ تزریق از همان اوایل عمر مخزن از سال ٢٠٠٧ تا پایان سال ٢٠٢٥ مد نظر قرار گرفت وقبل از این تاریخ چاه به صورت تخلیه طبیعی تولید داشته است ومقدار حداقل تولید ١٠٠٠ بشکه در روز در نظر گرفته شئد که در صورتی که مقدار تولید از این مقدار کمتر شود چاه به صورت خود به خود بسته می شود همچنین حداقل فشار سر چاهی٩٠٠ پام وحداکثر برش اب ٥٠% وحداکثر گاز محلول درنفت ١. ٣. سناریو سوم در این سناریو میزان نرخ ٢٠٠٠ بشکه درروز مد نظرقرا گرفته است بر اساس این طراحی این میزان نرخ به عنوان نرخ تزریق چاه شماره ٤ تعریف گردید که به منظوردقیق ونزدیک بودن نتایج شبیه سازی به نتایج در حالت موجود تزریق اب با انالیز شوری بالا وپایین ازسال ٢٠١٧ تاپایان سال ٢٠٢٥ صورت گرفته وقبل از تاریخ ٢٠١٧ چاه با همان مکانیسم طبیعی از سال ١٩٩٩ تا پایان سال ٢٠١٦ تولید داشته است ومقدار حداقل تولید ١٠٠٠ بشکه در روز در نظر گرفته شد که در صورتی که مقدار تولید از این مقدار کمتر شود چاه به صورت خود به خود بسته می شود همچنین حداقل فشار سر چاهی ٩٠٠ پام وحداکثر برش اب ٥٠% وحداکثر گاز محلول درنفت ١.

کلیدواژه ها:

ضریب بازیافت ، ازدیاد برداشت ، شوری آب ، سناریوهای تزریق آب ، افزایش دبی تولیدی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.