Skip to main content

نخبگان علوم و مهندسی

دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
p-ISSN
2538-581X
قطع
کتابی
دوره انتشار
دو ماهنامه
تلفن
89780710(021)
آدرس اینترنتی
http://www.elitesjournal.ir/fa
مدیر مسئول
موحدی
سر دبیر
سیامک حاجی یخچالی؛ جعفر حیدری؛ بابک جوادی
هیئت تحریریه
دکتر مهیار جاوید روزی، دکتر رضا ضیائی مؤید، دکتر احمد طاهر شمسی، دکتر سرور رمضانپور، دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده، دکتر کیوان نارویی، دکتر وحید خاکی زاده، دکتر علی فرزادی، دکتر بهروز بهنام ، دکتر عرفان صلاحی نژاد، دکتر مریم اخوان خرازیان، دکتر سعیده مزینانی، دکتر راحله خادمیان، دکتر اسلام رنجبر نوده، دکتر مهناز ذاکری، دکتر سیده زهرا مرتضوی، دکتر رسول بهنام
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
info@elitesjournal.com
آدرس
تهران ستارخان خیابان پاک شمالی دفتر مجله نخبگان علوم و مهندسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/01/16