Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کارکنان ، سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، مدیران ، مدیریت ، تغییر فرهنگ سازمانی ، تغییر ، مدیریت و تغییر فرهنگ ، کارکنان سازمان ، ایجاد تغییر در کارکنان سازمان

خلاصه ماشینی:

"فرهنگ سازمانی مثل ساختار و موفقیت‌های چشمگیر دهه‌های اخیر سازمانهایی با حداقل‌ امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین‌ تواناییهای مادی از سوی دیگر،بیانگر نقش قابل توجه عوامل‌ غیرمادی و معنوی در کامیابی سازمانها بوده است. از سوی دیگر شواهد موجود نشانگر این است که تحت شرایط زیر امکان دارد فرهنگ سازمانی تغییر کند: 1. از سوی دیگر هرگونه تلاش توسط عوامل خارج از سازمان به منظور مداخله‌ در تغییر سیستم ارزشی یا اعتقادی‌ کارکنان سازمان می‌تواند با مقاومت‌ شدید آنها مواجه شود. 4. بازنگری مقررات و روشهای‌ اجرایی سازمان:به این ترتیب که از طریق دریافت نظرات مجریان سازمانی، تغییراتی در موارد قانونی دست و پاگیر بوجود می‌آورند تا روش زندگی در سازمان که همان فرهنگ سازمانی است‌ تقویت شود. 7. تسهیل ایجاد ارتباطات دوسویه در سازمان:این کار برای تقویت و دگرگونی‌ فرهنگ سازمانی پیشنهاد می‌شود. برای مثال گانزالز2الگویی‌ ارائه داده که براساس آن باید برای‌ سازمان روشن شود که آیا لزومی به ایجاد تغییر در فرهنگ وجود دارد؟برای پاسخ‌ به این سؤال در وهله اول باید نوع‌ فرهنگ سازمانی که قبلا در سازمان‌ وجود داشته است تعریف گردد. چگونه‌ سازمانها از یک وضعیت فرهنگی به‌ وضعیت دیگر می‌روند؟در این مرحله‌ باید مشخص شود که اعضای سازمان در مورد ارزشهای جدید چه تصوری دارند و کدام ساختارها و سیستم باید برای‌ ایجاد محیط کاری انجام رفتارهای جدید تغییر یابند،زیرا با اجرای تغییر فرهنگی، امید است رفتارهای جدیدی از سوی‌ کارکنان بروز نماید. 2. فرهنگ جنبه مجازی دارد:بهتر است برای مشاهده و درک فرهنگ‌ سازمان،مشاهده‌گری در خارج سازمان‌ این کار را انجام دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.