Skip to main content
فهرست مقالات

حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت‌های خدا

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 84 تا 103)

چکیده:

نگارنده دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد رابطه قرآن با مبین را بر پایه تعویل قرآن بر منفصل توضیح می دهد. یعنی اینکه خداوند فهم مرادات کلام خود را به بیان حجت هایش وابسته کرده است. لذا هر کس فهم مراد خداوند را بخواهد، باید به حاملان علوم قرآن یعنی پیامبر و اهل بیت رجوع کند. میرزای اصفهانی ادله خود را در کتاب مصباح الهدی چنین بیان می کند: 1. قرآن به لسان الوهیت است. لذا از یک سوی شبیه کلام بشر نیست و از سوی دیگر منبع هر علمی است و پیوسته جریان دارد و پایان نمی پذیرد. لذا اصل هر امری در قرآن است. 2. قرآن خطاب به پیامبر نازل شده است. 3. قرآن برای تربیت همگان در همه زمانها نازل شده است. لذا باید بطون متعدد داشته باشد تا پاسخگوی نیاز همگان باشد. حکمت تعویل بر منفصل در قرآن، آن است که بطلان خلافت غاصبان را آشکار کند.

The author explains the view of Mirza Mehdi Esfahani about the relationship between the Qur'an and Mobayyin based on the interpretation of the Qur'an on Monfasil. That is، God made understanding His words dependent on the expressions of His proofs. Therefore، anyone who wants to understand what God means، should refer to the carriers of the Qur'anic sciences، who are the Prophet and Ahlul Bayt. Mirza Isfahani mentioned his reasons in his book Mesbah Al-Hadi: 1. Quran is in the language of Divinity. Therefore، on one hand، it is not like human words، and on the other hand، it is the source of every science and it is continuous and does not end. Therefore، the principle of every thing is in the Quran. 2. Quran has been revealed to the Prophet. 3. The Quran has been revealed for everyone of all times. Therefore، there must have plenty insides to meet the needs of everyone. The reason of تعویل بر منفصل in the Qur'an is to reveal the void of the caliphate of oppressors.

الکاتب یوضح وجهة نظر میرخا مهدی الاصفهانی حول صلة القرآن و المبین علی أساس تأویل القرآن علی المنفصل. بعبارة أخری، إن الله تعالی ألحق فهم مرادات کلامه إلی بیان حججه ولذلک من أراد فهم صدد الله فلیراجع إلی حملة علوم القرآن أی الرسول الاکرم و الهل مصباح « البیت صلوات الله علیهم اجمعین.یعرب میرزا مهدی الاصفهانی مستنداته فی کتاب هکذا: 1- القرآن لسان الألوهیة و لذلک من جهة لیس شبیها إلی کلام البشر و من » الهدی أخری هو مأخذ لکل العلوم و ماخال یجری و لا ینفد. و علی هذا هو اصل کل أمر فی3- القرآن نزل لتأدیب الناس طرا فی کل الاخمنة. القرآن. 2- القرآن نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی هذا له بطون متعددة حتی یکون موفیا لحاجة الناس أجمعین. حکمة التأویل علی اساس المنفصل فی القرآن هی تبیین بطلان خلافة الغاصبین.

خلاصه ماشینی:

"اما سخن در این است که آیا برای عاقل جایز است که در کشف علوم و مرادات و تأویل و تفسیر قرآن، خود را از کسی که قرینۀ منفصله¬ای در آیه¬ای از آیات قرآن دارد و بدان تحدی می¬کند، بی¬نیاز بداند و حکم کند که تمام مراد و معنا و مقصود آیات همان است که نزد اهل لغت از آیات ظاهر است؟. میرزای اصفهانی با بهره¬گیری از این روایات نورانی تأکید می¬کند که: «قرآن به لسان الوهیت است و بنفسه در مقام کشف همه مرادات و مقاصد خود نیست، بلکه برای دستیابی مرادات قرآن، ناگزیر از مراجعه به عالم حامل علوم قرآن هستیم و هر کس غیر از ایشان قرآن را تفسیر کند به قرآن کافر شده است. میرزا در بیان دلیل تعویل ابتدا تذکر می¬دهد به این که قرآن، کلامی به لسان الوهیت است و اولا و بالذات به رسول خدا خطاب شده است، سپس دربارۀ وظیفۀ پیامبر اکرم چنین می¬نویسد: تربیة لأهل العالم و سوق لهم إلی الکمالات،.... نتیجه¬گیری در این مقاله مختصر روشن شد که از نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی تعویل بر بیان منفصل در تمام آیات کلام الله، حتی در آیات محکمات و نصوص قرآن نیز ضروری است؛ و ظهور بدون مراجعه به بیان منفصل منعقد نمی¬شود تا دربارۀ حجیت آن سخن گفته شود، زیرا: اولا محکم و متشابه بودن با توجه به اختلاف سطح معرفتی افراد مختلف، امری نسبی است."

کلیدواژه ها:

قرآن تعویل بر منفصل ،مصباح الهدی(کتاب) ،ویژگی های قرآن دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی ،خلافت غاصبان بطلان آن ،اصفهانی ،میرزامهدی

میرزا مهدی ،مصباح الهدی (کتاب) ،الاصفهانی ،القرآن التاویل علی المنفصل ،خصائص القرآن وجهة نظر میرزا مهدی الاصفهانی ،خلافة الغاصبین بطلانها


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.