Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت افراد بالای 18 سال شهرستان دماوند

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (14 صفحه - از 53 تا 66)

کلیدواژه ها :

اوقات فراغت ،تماشای تلویزیون ،مطالعه کتاب ،محصولات فرهنگی

کلید واژه های ماشینی : گذران اوقات فراغت ، گذران اوقات فراغت افراد ، شیوه گذران اوقات فراغت ، اطلاعات ، امکانات گذران اوقات فراغت ، شیوه‌های گذران اوقات فراغت رابطه ، جنس ، پژوهش ، بررسی شیوه گذران اوقات فراغت ، گذران اوقات فراغت اعضای جامعه

پژوهش حاضر به قصد بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت افراد بالای 81 سال‌ صورت گرفته است.در این پژوهش،با استفاده از روش زمینه‌یابی و اجرای پرسشنامه‌ محقق ساخته روی 056 نفر از اعضای جامعه موردنظر که براساس روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند اطلاعات لازم جمع‌آوری شده گردید.متغیرهایی که ارتباط آنها با چگونگی گذران اوقات فراغت و مدت آن سنجیده شده است عبارتند از:جنس،سن، سطح تحصیلات،محل سکونت،وضعیت تأهل،درآمد ثابت ماهیانه خانواده،نوع شغل و اصالت.پس از تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطی مشخص شد که جنس،سن‌ وضعیت تاهل و نوع شغل عواملی هستند که بر مدت اوقات فراغت اثر می‌گذراند.به علاوه، عمده‌ترین شیوه گذران اوقات فراغت‌''تماشای تلویزیون‌''و''مطالعه کتاب‌'بود.از بین‌ هشت متغیر،تنها بین جنس و وضعیت تأهل با شیوه‌های گذران اوقات فراغت رابطه معتبر به دست آمد.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش حاضر به قصد بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت افراد بالای 81 سال‌ آنها با چگونگی گذران اوقات فراغت و مدت آن سنجیده شده است عبارتند از:جنس،سن، (*)-بودجه این طرح از اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن تأمین شده است. افراد بالای 51 سال نشان می‌دهد که عامترین شیوه گذران اوقات فراغت مردم تهران‌‘‘ نتایج مطالعات بالا و سایر پژوهش‌های مربوط به اوقات فراغت حاکی از این است که‌ در این مطالعه نیز به بررسی شیوه گذران اوقات فراغت ساکنان بالای 81 سال‌ 1. متوسط اوقات فراغت اکثر اعضای جامعه مورد مطالعه چه مدت است؟ 5. عامترین شیوه یا شیوه‌های گذران اوقات فراغت بین اعضای جامعه چیست؟ 7. آیا امکانات گذران اوقات فراغت در سطح شهرستان دماوند به‌طور مساوی توزیع‌ اظهار داشتند که امکانات گذران اوقات فراغت بیشتر برای مردان است تا زنان. جدول شماره 1 مربوط به این فرضیه است که‌‘‘میزان اوقات فراغت با هشت‌ **معنی‌دار در سطح 1% نتایج آزمودن فرضیه‌ای دیگر مبنی براینکه،‘‘نحوه گذران اوقات فراغت با متغیرهای‌ جدول 2:خلاصه تحلیل‌های آماری مربوط به سوال شماره 7(شیوه گذران اوقات فراغت)بر حسب 3 نتایج حاکی از این است که نسبت پیشنهادهای آزمودنی‌ها به تفکیک جنس در مورد اکثر آزمودنی‌ها مورد مطالعه اظهار داشته‌اند که امکانات گذران اوقات فراغت در فرضیه‌های مربوط به رابطه بین شیوه‌های گذران اوقات فراغت با متغیرهای مورد بررسی، تنها بین جنس و وضعیت تأهل با شیوه گذران اوقات فراغت رابطه معتبری به دست آمد. و تأمین‌کنندگان امکانات مربوط به گذران اوقات فراغت به یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.