Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (30 صفحه - از 77 تا 106)

کلیدواژه ها :

نظام ارزشی مدیران ،سلسله مراتب ارزشها ،تعهد به قانون و تخصص

کلید واژه های ماشینی : مدیران بخش دولتی ایران، مدیران، نظام ارزشی مدیران بخش، تعهد، بررسی نظام ارزشی مدیران بخش، سلسله‌مراتب ارزشها در نظام ارزشی، سلسله‌مراتب نظام ارزشی مدیران بخش، بررسی سلسله‌مراتب ارزشها در نظام، روی‌هم نظام ارزشی مدیران بخش، تعهدات اخلاقی و ارزشی

پژوهش حاضر به بررسی نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران پرداخته است.در این مطالعه‌ براساس معیارهای گوناگون اخلاقی و ارزشی که شناسایی شده،از معیادهای مطرح شده توسط والدو بهنوان محور اساسی،استفاده شده،و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان 51 نوع تعهد اخلاقی و ارزشی‌ کلیدی برای جامعه ایران شناسایی شده است.اسن 51 نوع تعهد بر روی هم نظام ارزشی مدیران بخش‌ دولتی ایرانرا تشکیل می‌دهند.جامعه آمار این تحقیق کلیه مدیران بخش دولتی ایران در سالهای‌ 2831-1831 می‌باشند که با استفاده از روشهای نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی نمونه‌ای به حجم‌ 702 نفر از این‌جامعه انتخاب شده است..اطلاعات مورد نیاز این تحقیق نیز از طریق پرسشنامه محقق‌ ساخته و مصاحبه،گردآوری شده و با به کارگیری روشهای آمار توصیفی و تحلیلی مناسب مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که سلسله مراتب نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارتند از:تعهد به کار،تعهد به قانون و تخصص،تعهد به منافع عمومی،تعهد به تحول،تعهد به ملت یا کشور، تعهد به اعتقادات دینی و مذهبی،تعهد به مردم‌سالاری دینی،تعهد به سازمان،تعهد به انسانیت و جهان، تعهد به خانواده،تعهد به منافع گروهی،تعهد به همکاران و تعهد به خود و تعهد به دوستان که پس از بحث و بررسی و با توجه به محدودیتهای تحقیق،پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی‌ پژوهش حاضر به بررسی نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که سلسله مراتب نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارتند بخش دولتی ایران،ثانیا تعیین اولویتهای این نظام ارزشی است زیرا اگر نظام ارزشی‌ مدیران تبیین گردد،بوضوح می‌توان رفتار و کردار مدیران را در حال و آینده پیش‌بینی‌ گرایش‌های ارزشی به تعهد سازمانی مدیران به این نتیجه رسید که بین گرایشهای ارزش‌ مجموعه این تعهدات و وظایف اخلاقی بر روی هم نظام ارزشی‌ مدیران را تشکیل می‌دهد که با اولویت‌بندی آنها می‌توان به نظام ارزشی موجود مدیران‌ تحقیق حاضر به بررسی نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران طی سالهای‌ این تحقیق قصد ترسیم نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران را دارد لذا قلمرو مکانی‌ سئوالات تنظیم شده و برای ترسیم نظام ارزشی مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار چنانچه گفته شد پانزده نوع تعهد اخلاقی و ارزشی شناسایی شده در ایران نیز مورد آزمون‌ جدول شماره 2-سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران سازمانهای گروه نمونه (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 2:سلسله مراتب ارزشها در نظام ارزشی مدیران سازمانهای گروه نمونه در مورد تعهد به تحول که رتبه پنجم را در نظام ارزشی مدیران بخش دولتی بدست‌ خود دلیل روشنی بر اهمیت این ارزش در سلسله مراتب ارزشی مدیران بخش عمومی‌ 2-با توجه به اینکه تعهد به اعتقادات دینی و مذهبی در رتبه هفتم نظام ارزشی قرار دارد، "بررسی رابطه بین گرایشهای ارزشی و تعهد سازمانی مدیران دبیرستانهای شهر"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.