Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده در بوته نقد

ناقد:

چکیده:

حقوق خانواده یکی از مهم ترین موضوعات هر جامعه ای است که در نظام حقوقی ایران به ویژه در چندسال اخیر نگاه ویژه ای به آن شد هاست. در کتاب کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده ، نویسندگان از دیدگاه فقه قضایی و کاربردی، قواعد فقهی در دعاوی ناشی از اختلافات روابط خانوادگی را بررسی کرد ه اند و هدف غایی آنان کاربردی کردن قواعد اصولی فقه در دعاوی خانوادگی بوده است؛ لیکن با پرداختن به توضیح و شرح ساده کلیات و مفاهیم تئوری، سه اصل بینه، اقرار و ولایت حاکم و بررسی نظر فقها و حقوقدانان که به کرّات در کتا ب های فقه یحقوقی مشاهده شده از روش میدانی و ارائه راه کر‌ار مناسب جامعه مدرن امروزی به دور مانده است؛ هرچند کاری درخور تقدیر در حوزه شرح و توضیح موضوع کتاب و هماهنگ سازی ادله مذکور با حقوق و قانون جدید خانواده داشته اند

کلیدواژه ها:

بینه ، اقرار ، حقوق خانواده ، فقه قضایی ، ولایت حاکم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.