Skip to main content
فهرست مقالات

کیفیت مقاله‌های بین‌المللی دانشگاه اصفهان طی سال‌های 2006-2015

نویسنده:

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از شاخص‌های مختلف در یک بازه زمانی ده‌ساله، به مطالعه کیفیت بروندادهای پژوهشی دانشگاه اصفهان بپردازد و از طریق مقایسه آن با میانگین کشور بررسی نماید که آیا کیفیت این تولیدات علمی نیز همراه با کمیت آن رو به رشد بوده است یا خیر؟ روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخص­های علم‌سنجی انجام شد. جامعه پژوهش شامل 5806 مقاله است که حداقل یکی از نویسندگان آن دارای وابستگی سازمانی به دانشگاه اصفهان بوده و طی سال‌های 2006 تا 2015 میلادی در پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر شده‌اند. پایگاه‌های اسکوپوس و سای‌ول جهت گردآوری و تحلیل داده‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که عملکرد کیفی دانشگاه اصفهان در تولید بروندادهای پژوهشی در سه شاخص نرخ استنادشدگی، مشارکت علمی بین‌المللی و انتشار در مجلات برتر در سطح بالاتری در مقایسه با متوسط کشور قرار داشته است. از سوی دیگر، تولیدات علمی دانشگاه اصفهان در شاخص‌های میانگین استناد، میانگین مشاهده، اثرگذاری وزن‌دهی شده در سطح رشته و مقاله‌های پراستناد از عملکرد پایین‌تری در مقایسه با میانگین کشور برخوردارند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه می‌تواند از سوی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاه اصفهان جهت آگاهی از وضعیت جاری و برنامه­ریزی‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تحلیل استنادی ،دانشگاه اصفهان ،کیفیت پژوهش


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.