Skip to main content
فهرست مقالات

روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی

نویسنده:

(5 صفحه - از 310 تا 314)

کلید واژه های ماشینی : تصحیف، نسخ، نقد، تصحیح متون ادبی، نقد و تصحیح متون، دقت، کاتب، کتاب، شعر، الحاق

خلاصه ماشینی:

"بهرحال تصحیف از آفات و بلیات کتابت است و مکرر در خط فارسی پیش می‌آید و از اموری‌ است که محقق منتقد باید کمال توجه و دقت را بدان داشته باشد و البته عنایت بموجبات و اسباب تصحیف‌ از اموری است که بتصحیح و انتقاد متون کمک می کند و این اسباب را که عبارت از قلب و ابدال‌ حروف و یا حذف هجای مکرر در کلمات و امثال آنهاست محققان معلوم کرده‌اند،و توجه باین اسباب‌ و علل در مرحلهء تصحیح بر بصیرت و دقت منتقد و مصحح می‌افزاید و بسا که او را موفق میدارد که تصحیفات مکتوم و مستور را برروشنی ذهن دریابد و متن نسخ را از وصمت این تصرفات بکلی‌ و یا تا حد مقدور پاک بنماید. و البته در موارد نادری هم که حل مشکلات متن جز بمدد حدس صائب میسر نیست و تصحیح‌ قیاسی مقرون با احتیاط ضرورت پیدا می‌کند باز،ذوق درست و سواد کافی اساس کارست و بنابرین‌ در نقد متون هرقدر دقت و احتیاط بکار برود و هرقدر ذوق و معلومات و تجربه با دقت و احتیاط مقرون‌ و توأم باشد مفیدترست و البته امروز هم هرچه بیشتر باحیاء و تصحیح انتقادی متون قدیم فارسی توجه‌ بشود ضرورت دارد چون تا جمیع متون مهم نظم‌ونثر فارسی بادقت کافی تصحیح و نقد دقیق نشود هرچه در باب زبان و تاریخ و ادبیات و احوال اجتماعی قوم ایرانی از متون معمولی بدون تنقیح و تصحیح،استنباط شود ارش و اعتبار علمی نخواهد داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.