Skip to main content
فهرست مقالات

زیبایی و همگونی متن و تصویر

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 132 تا 132)

کلید واژه های ماشینی : تصویر، زیبایی و همگونی متن، همگونی متن و تصویر، نقشه، فرهنگنامهء کودکان و نوجوانان، طراحی، فرهنگنامهء کودکان و نوجوانان همکاری، کیهان فرهنگی، فرهنگنامه از طراحی صفحات، سحاب

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:در طراحی هر صفحه چه ویژگیهایی را در نظر می‌گیرید؟ بلوچ:اینکه مطلب باید با تصاویر همگون و همرنگ‌ باشد؛یعنی اگر در متن به تصویر یا جدول و یا نقشه‌ای‌ اشاره می‌شود این نقشه و تصویر باید در صورت امکان‌ نزدیک به همان بخشی از متن باشد تا دور از ذهن‌ نوجوان نباشد. کیهان فرهنگی:در گزینش و یا تهیهء نقشه‌ها و تصاویر چه معیارهایی را در نظر می‌گیرید؟ بلوچ:تصاویر بخش عمده‌ای هستند که از همان‌ زیبایی‌ و همگونی متن‌ و تصویر گفتگو با مجید بلوچ‌ (مسؤول امور فنی و صفحه‌آرایی‌ فرهنگنامهء کودکان و نوجوانان) (به تصویر صفحه مراجعه شود)ابتدای نگارش متن باید در فکر تهیهء آنها بود. اگر آن تصویر قابلیت داشته باشد که به‌ طور دقیق با مطلب همخوانی بیابد و از نظر ملاکهای‌ طراحی هم خوشایند باشد،انتخاب می‌شود در غیر این‌ صورت همان تصویر را بازسازی می‌کنیم."

صفحه:
از 132 تا 132