Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر تفاوت ارزشی در جوانان (با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری)

نویسنده:

چکیده:

این مقاله به تبیین اثر عوامل اجتماعی موثر بر پیدایش تفاوت در ارزش‌های نسل جوان و والدین در شهر ساری می پردازد. چارچوب نظری این پژوهش نظریه نظام اجتماعی در قالب نظریه کنش تالکوت پارسونز می باشد. سن جوانی طبق معیار ارائه شده توسط واحد جوانان وابسته به سازمان ملل متحد یعنی رده سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله برگزیده شد. حجم نمونه طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ۲۶۶ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها با شیوه طبقه‌ای متناسب و تصادفی سیستماتیک تکمیل گردیدند و با استفاده از نرم افزار Amos محاسبات آماری انجام گرفت و در نهایت از چهار فرضیه مورد بررسی، با استفاده از معادلات ساختاری مدل نظری پیشنهاد و تجزیه و تحلیل گردید. طبق برآورد منش اقتصادی نتوانسته تفاوت ارزشی را میان جوانان و والدینشان پیش بینی کند اما منش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به طور معنی داری تفاوت ارزشی را پیش بینی کرده است.

خلاصه ماشینی:

این بدان معناست که منش اجتماعی عمومی جامعه بر تفاوت ارزشی والدین با فرزندانشان از نظر جوانان به طور تقریبا متوسط و مستقیم تأثیر گذار بوده است . در این بررسی روند اجتماعی شدنی که منجر به پیدایش ویژگی های خاصی در هر یک از ابعاد جامعه در فرد می شود را منش قلمداد کرده و آنگاه در قالب تئوری کنش و سیستمی پارسونز در دو نسل جوان و والدینشان (پدر و مادر) نسبت به ارزش رایج جامعه (نمونه هایی از امور ارزشمند مورد تایید دین ، قانون ، عرف و آداب و رسوم رایج جامعه ) سنجش به عمل آمد که نتایج زیر از اهم نتایج این پژوهش است : در حالیکه نزد والدین منش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشترین تاثیر را در ارزیابی از شکاف ارزشی داشته اند، در بین جوانان تنها اثر منش فرهنگی بیشتر نمود دارد و این در حالی است که این تاثیر خود جهتی معکوس دارد. ضمنا موارد زیر را می توان به عنوان عوامل موثر بر کاهش تفاوت ارزشی در میان نمونه های مورد بررسی یاد کرد: حدود ٧٠ درصد از جوانان به لحاظ مالی و مادی به والدین خود وابسته بوده اند که پایین بودن سطح تفاوت ارزشی می تواند تحت تاثیر وابستگی مالی رخ داده باشد، که البته نیازمند به پژوهش دیگری است . در مجموع تفاوت میان منش اجتماعی جوانان و والدین بیشترین عامل موثر در ایجاد تفاوت ارزشی میان آن ها شده است در حالی که یافته ها نشان می دهد هرچه جوان و والدینش منش فرهنگی مختلفی داشته باشند، تفاوت ارزشی آن ها کاهش می یابد که این خود جای بررسی های دیگر در آینده را باز می گذارد.

کلیدواژه ها:

ارزش ، شکاف نسلی ، معادلات ساختاری ، جوان ، عوامل اجتماعی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.