Skip to main content
فهرست مقالات

تفکر علمی در میانه لاهوت و ناسوت

مترجم:

(5 صفحه - از 30 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : فیزیک ، علم ، دین ، ایمان ، دانشمندان ، هستی ، اسلامی ، انسان ، اینشتین ، جهان

خلاصه ماشینی:

"علم جدید و ایمانآیا می‌توان در شکل‌گیری چنین تلقیهایی در مقابل دین، کلیسای قرون وسطی را به لحاظ مخالفتهایش با علم، تا حدودی مسئول دانست؟آیا این طرز تلقیها از مواریث منازعات روزگارانی نیست که فلاسفه به اصطلاح «عقلی مشرب»به تعالیم کیهان شناختی موروث از ارسطو ایمانی غیر عقلانی و جزمی داشتند، ولی نمی‌توانستند این تعالیم را با ایمان دینی خودسازش دهند؟نباید فراموش کرد که نزاع ایمان دینی و علم در میان اصحاب مدرسه قرون وسطی با شدت هر چه تمامتر برقرار بوده است، و مسائلی که مورد توجه و علاقه اصحاب مدرسه قرون وسطی بوده عمدتا به کیهان‌شناسی مربوط می‌شده است، از این دست که«آیا جهان در یک جای ثابت قرار گرفته است؟آیا چیزی در ورای آن وجود دارد؟آیا خداوند محرک اول را مستقیما و بالفعل به عنوان یک علت فاعلی یا علت مؤثر به حرکت درآورده، یا صرفا به عنوان یک علت غایی؟آیا تمام آسمانها را یک محرک می‌گرداند یا چندین محرک؟آیا محرکهای فلکی تحلیل می‌روند و مستهلک می‌شوند؟ماهیت ماده فلکی چیست؟ آیا شبیه ماده زمینی، کیفیات ذاتی‌ای نظیر گرمی، سردی، رطوبت و خشکی دارد؟»هنگامی که گالیله نخستین بار کوشید تا این مسائل را در زمره مسائلی که حقا به حوزه و قلمرو فیزیک تعلق دارند بگنجاند، و، صرفا برای همین مسائل‌[و نه ما یتعلق به دینی آنها]جوابهایی از طریق آزمایشهای فیزیکی پیدا کند، آماج تعذیب و آزار[کلیسا]واقع شد، و بازتاب و عکس العمل آن تعذیب و آزارها حالا، یعنی سیصد و پنجاه سال بعد از آن ایام ظاهر شده است."

صفحه: از 30 تا 34