Skip to main content
فهرست مقالات

امکان سنجی ارزیابی عملکرد با استفاده از شش منظر کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت‌ فارس پلاستیک پویا

نویسنده:

(13 صفحه - از 1 تا 13)

چکیده:

ارزیابی متوازن دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد میباشد که به عقیده عده ای از صاحب نظران در این حوزه می بایست دو منظر دیگر تحت عنوان "فرایندهای قانونی و اجتماعی" و "رضایت کارکنان" به آن اضافه شود. در پژوهش حاضر به بررسی امکان سنجی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت فارس پلاستیک پویا بر اساس شش منظر پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش حاضر، کاربردی، توصیفی-پیمایشی و از نوع مقطعی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل مدیریت، معاونین و کارکنان شرکت فارس پلاستیک پویا می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که شاخص سازی در هر شش منظر ارزیابی متوازن در شرکت فارس پلاستیک پویا امکان پذیر می باشد. همچنین با بررسی های بیشتر، در این پژوهش مشخص گردید که دیدگاه مالی مهمترین عامل است و دیدگاه مشتری، فرایندهای داخلی، رضایت کارکنان، یادگیری و رشد، مسئولیت اجتماعی در اولویت های بعدی قرار دارند.

خلاصه ماشینی:

هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن می‌باشد تا مشکلاتی از قبیل، "عدم توسعه‌ی استراتژی مدیریت منابع انسانی"، "عدم دریافت بازخورد مناسب در نتیجه ارزیابی"، "عدم کنترل هزینه‌ها"، "عدم توجه به تولید، دستگاه و ترکیب مواد"، "عدم توجه به تصمیم‌گیری در خرید به موقع و نوع مواد اولیه"، "عدم توجه به سیستم نظرسنجی پرسنل" و "مشخص نبودن اکثر فرایندهای کلیدی و فرایندهای ارزش‌آفرین برای مشتری" را تقلیل دهد و نهایتا امکان دستیابی به مأموریت و چشم‌انداز سازمان را فراهم کند و همچنین استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه‌ی خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر، ارزیابی نماید و در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. حال سؤال این پژوهش را می‌توان به شرح زیر بیان نمود: چگونه می‌توان از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت‌ فارس پلاستیک پویا استفاده نمود؟ 2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش در اوایل دهه 1990 رابرت کاپلان استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی آغاز کردند. بنابراین با توجه به نتایج آزمون انجام‌گرفته در ارتباط با فرضیه فرعی پنجم، می‌توانیم این‌گونه نتیجه‌گیری کنیم که: امکان شاخص‌سازی برای رضایت کارکنان در شرکت فارس پلاستیک وجود دارد. ) 5-3-بحث در مورد یافته‌های حاصل از فرضیه پژوهش همان‌طور که اشاره شد کاپلان و نورتون نخستین بار در سال 1992 روش ارزیابی متوازن را معرفی کردند و از آن به بعد و به مرور کارت امتیازی تکامل و توسعه پیدا کرد، این رویکرد که اخیرا کاربرد گسترده‌تری در کنار سایر رویکرد‌های ارزیابی عملکرد یافته است در حوزه‌های مختلفی ازجمله: آموزش (دبورا بیر، 2009؛ مهسان، 2011؛ مهرگان، 1388؛ شقویی، 1389؛ کردلو، 1389 و ...

کلیدواژه ها:

ارزیابی عملکرد ، کارت امتیازی متوازن ، BSC ، امکان سنجی ، صنعت پلاستیک


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.