Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین اثر اطلاعاتی نقدشوندگی سهام بر سود تقسیمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 53 تا 67)

در پژوهش حاضر به بررسی اثر اطلاعاتی نقدشوندگی بر سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که اطلاعات 102 شرکت در بازه زمانی 1394-1385 استفاده و جهت برآورد مدل از روش پانل لاجیت (توبیت) در نرم افزار استاتا بهره گرفته شد. جهت تبیین صحیح روابط، از متغیرهای تعدیل‌کننده کیفیت افشای اطلاعاتی، سهم شناور آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده گردیده و همچنین جهت تعمیم نتایج از معیارهای مختلف نقدشوندگی (آمیهود1-کروین واسکولتز2- نسبت بازده‌ صفر) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عامل‌های مختلف نقدشوندگی تاثیر معناداری بر تقسیم سود دارند. تاثیر متغیرهای تعدیل‌‌کننده بر تقسیم سود، در حالتیکه شاخص نقدشونگی نسبت بازده‌های صفر در نظر گرفته شده؛ قوی‌تر از سایر حالت‌ها است. همچنین بر اساس نتایج متغیرهای تعدیل‌گر در حالتی که تعدیل‌کننده متغیر سهم سهام شناور در نظر گرفته شده، موجب افزایش تاثیر شاخص‌های نقدشوندگی شده‌اند. بر اساس نتایج متغیرهای نقدشوندگی و تعدیل‌کننده بر تقسیم سود سهام نقدی درجه‌بندی شده توسط گردش نقدینگی از فعالیتهای عملیاتی (3DVC) بیش از حالتی است که متغیر وابسته سودهای سهام نقدی درجه‌بندی شده توسط درآمدها (4DVE) در نظر گرفته شود. لازم بذکر است میان متغیرهای DVC، DVE و نقدینگی خاصیت درونزایی مشاهده نگردید در نتیجه جهت علیت یکطرفه‌ای از نقدینگی به سمت DVC، DVE قابل تایید است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.