Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رابطه رهبری اخلاقی با مدیریت استعداد سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 124 تا 130)

زمینه: امروزه افراد انتظار دارند در سازمان به خوبی درک شوند و مورد توجه و احترام قرار گیرند. رهبری اخلاقی تلاش های ‌بی دریغ رهبر در ایجاد زمینه اخلاقی برای تاثیرگذاری بر رفتار کارکنان نشان می دهد و از طرفی باید بیان کرد حفظ و نگهداری ‌سازمان، بدون کارکنان با استعداد، راضی و وفادار، امکان پذیر نیست، زیرا آنان هستند که خدمات را با کیفیت بالاتری ارائه ‌می کنند و برای سازمان اهمیت دارند. مدیریت استعداد، شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل به منظور ‌بیشینه کردن فرد می باشد. ‌ روش: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی، از حیث هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری این ‌پژوهش کارکنان یک شرکت خدماتی بخش خصوصی که تعداد آنها 243 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ‌حجم نمونه این پژوهش 165 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته میباشد. پس از جمع آوری، 153 ‌پرسشنامه کامل بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری پژوهش حاضر معادلات ساختاری مبتی بر ‌رگرسیون میباشد. ‌ یافته ها: طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش، فرضیه اصلی مورد تایید واقع شد، فرضیه ای که بیان می کرد رهبری اخلاقی ‌با مدیریت استعداد سازمانی رابطه مثبت دارد و از 12 فرضیه فرعی پژوهش، 7 فرضیه مورد تایید قرار گرفت. ‌ نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای مثبت رهبری اخلاقی برای سازمان ها و جوامع لازم است مدیران این نوع از رهبری را در ‌خود تقویت کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.