Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه اخلاق کاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش بازاریابی الکترونیکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (3 صفحه - از 137 تا 139)

زمینه: گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف اقتصاد الکترونیکی همانند بازاریابی الکترونیکی موجب تحولات ‌مهمی در نگرش ها و روش های ارائه خدمات شده است که برای گسترش آن باید مسائل اخلاقی را مورد توجه قرار داد؛ بنابراین، هدف ‌پژوهش، بررسی رابطه اخلاق کاری و فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش بازاریابی الکترونیکی می باشد. ‌ روش: پژوهش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کلیه کاربران بانکداری الکترونیکی در سال 1394 می باشد. به دلیل عدم ‌دسترسی به کل جامعه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها، ‌پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی الکترونیکی و اخلاق کاری بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ‌همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.‌ یافته ها: یافته ها نشان داد که بین اخلاق سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش بازاریابی الکترونیکی رابطه معناداری وجود ‌دارد.‌ نتیجه گیری: زمانی که کاربران احساس نمایند که نحوه معرفی خدمات و محصولات الکترونیکی، از امنیت، صحت و اعتبار بالا ‌برخوردار بوده و همسو با ارزش های اخلاقی آنان نیز باشد، علاقه بیشتری به استفاده از آن نشان می دهند و همین امر زمینه ساز توسعه ‌بازاریابی الکترونیکی خواهد شد. ‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.