Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه مولفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

نویسنده:

(25 صفحه - از 299 تا 323)

هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مولفه‌های حقوق تربیتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و پس از استخراج مولفه‌های حقوق تربیتی از مبانی نظری، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و متناسب باهدف پژوهش، کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی انتخاب و بررسی شدند. ضریب اهمیت هر یک از مولفه‌ها با روش آنتروپی شانون به دست آمدند. در پژوهش حاضر ملاک جایگاه مولفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بود و تحقیق تناقضی با نظرات نویسندگان و مبانی اسلامی حاکم بر کشور نداشت. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اهمیت در کتاب‌های مطالعات اجتماعی مربوط به مولفه‌ حق دسترسی به آموزش‌وپرورش به مقدار 605/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه‌ حق احترام در محیط یادگیری به مقدار 353/0 بود و همچنین بیشترین ضریب اهمیت در کتاب‌های فارسی (بخوانیم) مربوط به مولفه‌ حق دسترسی به آموزش‌وپرورش با ضریب 712/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه‌ حق احترام در محیط یادگیری با ضریب 533/0 بود. با توجه به نتایج، در کتاب‌های مطالعات اجتماعی و فارسی به اصل مداومت، در تنظیم محتوای این کتاب‌ها به حقوق تربیتی کودک توجه لازم و کافی نشده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.