Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجین رضایت مند: پژوهشی مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (28 صفحه - از 41 تا 68)

این پژوهش با هدف بررسی مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجین رضایتمند انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد، انجام شده است. بدین منظور، با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری، 6 زوج از واجدان شرایط، مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده ها با استفاده از فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل شناسه گذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است. تجزیه وتحلیل داده ها در شناسه گذاری باز، به شناسه گذاری عوامل اصلی، مولفه ها و زیرمولفه ها منجر شد. پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، هماهنگی زبانی زوجین به عنوان مقوله مرکزی، عوامل زبانی بسترساز رضایت زناشویی و عوامل زبانی تداوم بخش رضایت زناشویی مقولات عمده و چهار مفهوم سطح دوم که از مفاهیم سطح اول بهدست آمدند، عبارتند از: عوامل زبانی تقویت کننده رابطه زناشویی، عوامل زبانی تمدیدکننده رابطه زناشویی، عوامل زبانی تحکیم کننده رابطه زناشویی و عوامل زبانی تثبیت کننده رابطه زناشویی. نتایج نشان داد که زبان در ایجاد و تداوم رضایت زناشویی، نقش بنیادی دارد، به طوریکه زوجین با استفاده صحیح از زبان خود می توانند رابطه رضایت بخشی را تجربه نمایند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.