Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین مدگرایی و هویت اجتماعی در بین دختران جوان 15 تا 29 سال شهر کرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 215 تا 238)

مدگرایی، گرچه ریشه در نیازهای طبیعی جوانان دارد و برخاسته از روحیه‌ی نوگرایی جوانان است و گرایش به مد، بیانگر نوعی تجدید نظرخواهی و در واقع تلاش در جهت نو کردن و تغییر در مسائل مختلف ظاهری زندگی‌است. با توجه به اهمیت بحث از احساس پیامدهای مدگرایی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسش‌نامه به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می‌باشد که آیا بین مدگرایی و ابعاد مختلف هویت اجتماعی ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دختران 15 تا 29 سال شهر کرمان می‌باشد که تعداد 384 نفر از آن‌ها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاری AMOS Graphicاستفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدگرایی با هویت اجتماعی (33/ 0 =P ) و شاخص‌های آن یعنی هویت ملی (43/ 0-=P )، هویت دینی (38/ 0-=P )، هویت فرهنگی (22/ 0-=P)، هویت تاریخی (26/ 0-=P)، و هویت خانوادگی (36/ 0-=P) دختران جوان شهر کرمان ارتباط منفی، معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه‌های پژوهش تایید می‌شوند. هم‌چنین نتایج حاصل از مدل معادله‌ی ساختاری (AMOS Graphic) نیز نشان می‌دهد که مدگرایی بر هویت اجتماعی تاثیر متوسط و منفی (43/ 0-) دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.