Skip to main content
فهرست مقالات

تصحیح تازه مثنوی معنوی

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 24 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : مثنوی، تصحیح، مولانا، کار مرحوم نیکلسن، نیکلسن، استاد، تصحیح تازه مثنوی معنوی، تعلیقات، متن، کار مرحوم نیکلسن در تصحیح

خلاصه ماشینی:

"*اجازه بدهید یک سؤال کلی مطرح کنیم و بعد مطلب را بیشتر بشکافیم:به نظر خود شما،امتیاز اصلی‌ این نشر مثنوی در چیست؟ -قبل از هرچیز باید تأکید کنم که اگر صحبت از امتیاز کار من می‌شود،به معنی نفی کار دیگران و ارزش‌ آن کارها نیست،بخصوص در این مورد،کار مرحوم‌ نیکلسن در تصحیح و توضیح و ترجمهء مثنوی بیش از کارهای دیگر ممکن است با کار من مقایسه بشود. بگذریم،در دنبالهء مقایسهء کار من با کار مرحوم نیکلسن،باز با تجدید احترام نسبت به او،باید عرض کنم که در متن مرحوم نیکلسن و بخصوص در دفتر اول و دوم،صدها بیت با آن دو نسخهء بسیار دقیق و اصیل‌ مطابق نیست و از جمله در همان دو بیت او،نیکلسن هم‌ از نسخه‌هایی پیروی کرده که درست نبوده،و بعدها متوجه اشتباه خود شده است. اما جواب سؤال شما: کار دیگر من باز روی مثنوی است،به این معنی که به‌ موازات کار روی متن و تعلیقات تمام مثنوی،یک گزیدهء مثنوی هم برای تدریس و به‌عنوان کتاب درسی در سطح‌ دانشگاه تربیت داده‌ام که بزودی در می‌آید و شامل سی‌ قسمت از متن شش دفتر مثنوی است با یک مقدمهء جامع‌ و همه‌جور توضیحات لازم در دنبال هر قسمت از گزیده. اما از این شوخی گذشته اگر خدا بخواهد و توفیق بدهد،برنامهء بعدی تألیف یک مرجع‌ الفبایی روی عرفان و تصوف به زبان انگلیسی است که‌ قسمت عمدهء مواد آن به صورت یادداشت فراهم شده،اما برای آن خیلی کارهای دیگر باید بشود،و من به‌ همکاریهای بسیاری نیاز دارم،همکاری علمی و تخصصی، همکاری اجرائی و بخصوص در کار ویراستاری متن‌ انگلیسی که باید متخصصان انگلیسی زبان به من کمک‌ کنند،و بعد مرحلهء آماده‌سازی،و برای همهء اینها امکان‌ مالی و ارزی،که ندارم."

صفحه: از 24 تا 25