Skip to main content
فهرست مقالات

هول و ولای گراهام گرین

نویسنده:

(4 صفحه - از 40 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : رمان ، آثار گرین ، رمانهای گرین ، ترس ، مرگ ، دوگانگی ، گراهام‌گرین ، کاتولیک ، کشیش ، قهرمانان گرین

خلاصه ماشینی:

"«وزارت ترس»را نمونه بیاوریم،رمانی به مانندهزاران هزار رمان دیگر،جزو مجموعه سرگرم کنندهگرین،اما ناگاه اندیشه‌ای هراس‌آور در آن می‌یابیم:کمربند مه‌آلود و مرموزی که دنیا در آن فرو می‌رود!گرین همواره شناگری خلاف جهت جریان رود بوده هول و ولای گراهام‌گرین روایتی از روایتگر دوگانگی،گریز و تنهاییرضا نجفی است،او در دوران بی‌دغدغه قبل از جنگ جهانی دوم،داستانهای غمناکی چون«صخره برایتن»و«پایان یکپیوند»را می‌نگارد،حال آنکه تمامی آثارسرگرم کننده‌اش پس از سالهای تیره و غم‌انگیز جنگجهانی دوم نوشته شده است،گریز از وضع موجود!اینچنین است که قرابت مرگ نیز او را وا می‌دارد،کتابعجیب«عالیجناب کیشوت»را بنگارد. و اما حضور بی‌پایان دوگانگی در زندگی مذهبیگرین چگونه رخ می‌نمایاند؟او می‌اندیشد که گناهکار درقلب مسیحیت جای دارد،در مسیحیت هیچکسصالحتر از گناهکار نیست،مگر قدیسان و دیگر اینکههیچکس در 365 روز سال مومن نیست حتی خود پاپ!(به تصویر صفحه مراجعه شود)گرین می‌گوید:«دشمنان من گمان می‌برند که منبسیار مومن هستم،لیکن من خود می‌گویم که کاتولیکدوران پاپ‌یوحنا هستم،منتهی پیش از آنی که یوحنا پاپشود» و در جایی دیگر:«من تنها پایی لایدر گذاشته‌ام!» به گفته‌ای دیگر او در میان شک و یقین ایستاده است!گرین به«مراسم اعتراف»اعتقاد دارد،ولی سالهاستکه خود اعتراف نکرده است! او کاتولیکاست لیکن کاتولیکی که جهنم را باور ندارد و همچنیناعلام می‌دارد که وجود خدا را نه چون حقیقتی مطلق،بلهمچون حقیقتی موقت پذیرفته است و با جمله اسقف‌گوریکی از علمای کلیسای کاتولیک که می‌گوید:«دشوارترین چیز اذعان به وجود خداست»همدلی نشانمی‌دهد و با هراس می‌اندیشد که«مبادا پروتستانی باشمدر دل کلیسای کاتولیک!» گرین کمونیسم را زاده مسیحیت می‌داند و آرزومی‌کند که کمونیسم و مسیحیت روزی متحد شوند!تمامی این اندیشه‌ها که گونه‌ای شطح و پارادوکسوجود می‌نمایند و همچنین کتابهایی چون«پایان یکپیوند»و«قدرت و افتخار»هر دو گروه کاتولیکها و غیرکاتولیکها و حتی ملحدان را می‌رنجاند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) و اما مرگ!مرگ نیز عنصری است که همواره دررمانهای گرین حضور سنگین و ناراحت کننده خود راتحمل می‌کند."

صفحه: از 40 تا 43