Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ تذکره ها

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 3 تا 9)

کلید واژه های ماشینی : رهی ، تذکره ، استاد ، اشعار ، کتاب ، تاریخ ، ادبی ، فهرست ، استاد گلچین‌معانی ، کتابخانه

خلاصه ماشینی:

"در محیط اداری ثبت به ندرت بی‌سواد دیده می‌شد وهمکاران من غالبا فاضل و دانشمند و بعضا شاعر بودند،آشنایی و دوستی من با امیری فیروزکوهی از همان جاشروع شد،و به وسیلۀ او با مرحوم رهی‌معیری ارتباطپیدا کردم و سالیان متمادی ما سه تن با هم مأنوس ومألوف و معاشر و محشور بودیم،گاهی هم برای سرگرمیو طبع‌آزمایی اشعار طرحی می‌ساختیم،در بعضی غرلهانیز از هم یاد کرده‌ایم که برای مثال دو بیت از هر یکمی‌آورم: امیری: {Sگرنه لطف طبع گلچین و رهی بودی امیر#بالله از کار سخن هم دست بر می‌داشتمS}{Sجز رهی و صابر و گلچین،امیر#کس نکند فهم سخنهای منS}رهی: {Sلب فرو بستم رهی بی‌روی گلچین و امیر#در فراق همنوایان از نوا افتاده‌امS}{Sرهی ز لاله و گل نشکفد بهار مرا#بهار من گل روی امیر و گلچین استS}گلچین: {Sگلچین ز نغمه‌های مخالف نیم ملول#تا هست با امیر و رهی همنواییمS}{Sبجز امیر و رهی همزبان نیافته‌ایم#خود این دو گوهر یکتا به دهر بس ما راS}در اواخر سال 1314 شمسی که نوزده سال از سنینعمرم می‌گذشت،به انجمن ادبی حکیم نظامی راه یافتم،و به سلسلۀ استاد فقید مرحوم وحید دستگردی پیوستم. 3 در خلال این احوال با قلت بضاعت و عدم استطاعتکارهای دیگری نیز به شرح ذیل کرده‌ام که هر گاه یکی ازآنها در پیشگاه صاحبنظران و ارباب فضل و ادب مقبولافتد،می‌توان گفت که کاری کرده و به اجر خودرسیده‌ام: 1-تدوین کتاب«گلزار معانی»که مجموعه‌ای استحاوی نخبۀ آثار مشاهیر علم و ادب ایران و خوشنویسانزمان در دوره جنگ جهانی دوم(1318-1324)به خطخود ایشان که بعدا با افزودن عکس نویسندگان و تراجمبرخی از آنان،همچنین تاریخ و محل ولادت و وفات ومدفن تکمیل شده و در هشتصد و یازده صفحه به سال1352 به چاپ عکسی افست نشر یافته است."

صفحه: از 3 تا 9