Skip to main content
فهرست مقالات

اقبال در قرطبه

(2 صفحه - از 64 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : اقبال ، پیکاسو ، اقبال در قرطبه ، شعر ، اسلامی ، نقاش ، فلسفه ، اندلس ، سیاسی ، قصیده

خلاصه ماشینی:

"در این کنفرانس شاعران و محققانیدر رشته‌های ادبیات و فلسفۀ از کشورهایمتعددی چون هند،پاکستان،ژاپنو ایران(از آسیا)مصر،سنگال،موریتانی،الجزایر و تونس(از آفریقا)،فرانسه،ایتالیا،بلژیک(از اروپا)و حتی جمعی ازشاعران و منتقدین ادبی اسپانیایی(بدونآنکه سخن از گذشته و نام اندلس یا (به تصویر صفحه مراجعه شود)اسپانیای اسلامی ناراحتشان کند)شرکت داشتند. بهمین دلیل نیازبدست آوردن توان رویاروی بااستعمار و طلب استقلال و آزادی در او بهوجود آمد و تلاش خاصل خود را متوجههنر اسلامی کرد که موضوع استقلالش راضروری یافته بود،به همین دلیل خانمکربیکر استاد علوم سیاسی در دانشگاهدوفین پاریس از این احساس شگفتیمی‌کند که شاعر نوآوری چون اقبالچگونه دولت مستقلی در پاکستان بهوجود آورد؟و عنوان مقاله خود رانمایاندن چهرۀ روشنی از ارتباط شعرو سیاست قرار داده و نمونه‌هایی ازتجربیات شاعران اروپایی را که به اینموضوع پرداخته‌اند می‌آورد و به مقایسهآنان با اقبال می‌پردازد. پیکاسو همه جا غریبه بود و هر زبان و اقبال در نهضت امت اسلامیو تشویق در ایجاد دیالوگ میان شرق وغرب،موضعگیریش در ملل متحد،دعوت او به سوی یک نظام نوین جهانیجدید در کنار تهاجم منظم بر علیهصهیونیزم،دعوت او برای آزادیفلسطین،علاقه‌اش به اندلس و همچنین ازموضع او در مورد امپراتوری عثمانیسخن گفتند. پژوهشگران هیچ اختلافی میان اسرارخودی و رازهای بیخودی نمی‌بینند وفلسفۀ او را فلسفه عمل و آگاهی اسلامیمی‌دانند او در غرب فیلسوفی است کهفلسفه‌ای بر اساس تلاش و جستجو وبحث از رازها و زندگی بنا نهاد که فلسفهخودی اقبال در این مورد پیشتازمی‌باشد."

صفحه: از 64 تا 65