Skip to main content
فهرست مقالات

بومی سازی؛ جستاری از روش تا مفهوم

نویسنده:

(14 صفحه - از 43 تا 56)

حاصل پروژة مدرن‌سازی در غرب، ظهور دو دنیای مدرن و غیرمدرن است؛ دنیاهایی که هیچ تناسبی با هم نداشت و در مقابل هم قرار می‌گرفت. این تضادها، در دو سطح سیرت و صورت جریان و تداوم یافت. محصول پیدایش این دو دنیا، بروز انسان جدید و قدیم، توام با دوگانگی‌هایی مانند: علم-جهل، تغییر- ثبات و نظایر آن است. بروز این دوگانگی‌‌ها، که یکی انسان را به‌‌سوی تکثر حقیقت و دیگری به حقیقت مطلق می‌ کشاند، بحرانی را پدید آورد که همة عرصه ‌های حیات انسان را در قالب دو وجهی نوگرایی- سنت‌گرایی بازتاب داد. به تدریج و همپای تمدن غرب، دوگانگی‌های ناشی از جدال عمیق سنت و مدرنیسم، از مرزهای آن گذشت و پا به کشورهای غیرغربی سنتی گذاشت و تاثیرات شگرفی را بر حوزة اندیشه و عمل سیاسی در کشورهایی چون ایران برجای نهاد، از جمله این تاثیرها، رویارویی مفاهیم جدید و قدیم سیاسی در ایران معاصر است. برداشت‌های بسیار سطحی از مفاهیم غربی و کاربست آنها در جامعه ایرانی فاجعه‌‌هایی چون تقابل نگاه سخت افزاری و نرم‌افزاری درعلوم انسانی و بحران در روش‌شناسی علوم اجتماعی را در پی داشته است. تلاش‌های زیادی برای گذر از این بحران، که می‌توان آن را «بحران علوم انسانی ایران» نام نهاد، صورت گرفت، ولی نتایج درخور توجهی نداشت. لذا عدم دست‌یابی به الگوی مناسب بومی‌سازی، همچنان ضرورت پرداختن به آن و رسیدن به راه حلی در این زمینه را گوشزد می‌کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.