Skip to main content
فهرست مقالات

اجتهاد زن

نویسنده:

(2 صفحه - از 14 تا 15)

کلید واژه های ماشینی : اجتهاد، زن، مرد، فقه، مرجعیت، اجتهاد زن، احکام، تفقه، پایه‌های شناخت شرعیویژۀ مردان، جناتیآیا حکم اجتهاد در منابع

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) اجتهاد زن آیت الله محمد ابراهیم جناتیآیا حکم اجتهاد در منابع و پایه‌های شناخت شرعیویژۀ مردان است؟ آیا در مبانی فقه اجتهادی شاگردی زنان نزد مردانمنع شده ای خیر؟ آیا در جامعه اسلامی مجتهد زن مورد پذیرش است؟آیا تصدی مقام والای مرجعیت برای زن در منابع وپایه‌های شناخت شرعی ممنوع اعلام شده است؟ پیش از پاسخ به پرسش نخست بجا می‌بینم آراء ونظرات عالمان و اندیشمندان جامعۀ اسلامی را دربارۀحکم اجتهاد بیان کنم: نظریۀ اول:اجتهاد بدعت و حرام است برخی بر این بینشند که اجتهاد بدعت و حرام است. از سویی بطلان آن به اندازه‌ای واضحو آشکار است که نیازی به بیان ندارد،زیرا اگر اجتهاددر منابع و پایه‌های شناخت شرعی به کار گرفته نشود،هیچ گاه فقه نمی‌تواند با رویدادهای زندگی متطور ومتکامل همگام شود،بنابراین همان گونه که پدیده‌هادر بستر زمان متحول و مستمر است،باید اجتهاد همتحول و استمرار داشته باشد تا از راه به کارگیری آن درمنابع،فروع تازه و اصول پایه و قوانین کلی بر مصادیقخارجی منطبق شود. این نظریۀ من در جواز تصدی مرجعیت تقلید برایزن-که برخاسته از منابع و پایه‌های شناخت معتبرشرعی است-از دیدگاه تاریخ معاصر جهان و جهانیاناز اهمیتی ویژه برخوردار است،زیرا روشن می‌سازداسلام نه تنها با اجتهاد زن-که در یکی از ادیان پرآوازۀجهان همعرض با کفر است-موافق است بلکه در مبانیفقه اجتهادی به آن دعوت کرده و با پیروی زن مجتهدهاز مجتهد مرد(که مسیحیت پیروی از پاپ را برهر مجتهدی لازم می‌داند)مخالفت کرده و زن مجتهدهرا مستقل در اجتهاد خود قرار داده،حتی اگر مخالف بامجتهد مرد در رأی و نظر باشد."

صفحه: از 14 تا 15