Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(6 صفحه - از 70 تا 75)

کلید واژه های ماشینی : ایران، زبان، فرهنگی، نقاشی، رویدادهای فرهنگی ایران و جهان، انگلیسی، اسلامی، جهان، فیلم، کتاب

خلاصه ماشینی:

"ایرانیان مقیم لندن نیز در شمار این اقلیتهای زبانی بودند که خواستار پیگیریکار گروه امتحانی منصوب از سوی این دانشگاه شدند و متعهد شدند 7000 پوندهزینه فعالیت سالانه گروه را پرداخت کنند،اما به دلیل تعلل در پرداخت بهنگامآن،دانشگاه لندن از پیگیری فعالیت گروه ممتحن منصرف شد و بدین گونه تنهامرجع رسمی به جا مانده برای برگزاری امتحانات زبان و ادبیات فارسی را برایدروس اختیاری خود برگزیده بودند نیز به یکی از موسسات آموزشی خصوصیاختیار داده شد تا با دریافت شهریه از دانش آموزان،نقش گروه ممتحن را تا یکیدو سال دیگر بازی کنند. آگاهان آموزشی چنین می‌انگارند که اگر به هنگام اعلام ضوابط تازه،مسوولینسفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس و یا دیگر نهادهای بهره‌ور در این زمینهبا مسوولان وزارت آموزش و پرورش انگلیس تماس گرفته و آمادگی خود را برایتامین و پرداخت هزینه‌های درس زبان و ادبیات فارسی-هر چند در اندازه‌ایمحدود-اعلام می‌کردند،این درس هم اکنون نیز جزء مجموعه دروس اختیاریمدارس انگلیس بر جا مانده بود. اکنون چنین پنداشته می‌شود که تصمیم به کنار گذاشتن درس زبان و ادبیاتفارسی و شماری از زبانهای دیگر قطعی است و از آن عدول نخواهد شد،وهمین جاست که پرسشهایی چنین رخ می‌نمایند:احساس تعهد و گسترش زبان بومی به چه کسی مربوط می‌شود؟جز به فرد فردکسانی که به آن زبان سخن می‌گویند و یا نهادهایی که زبان رسمی کشورشان آنزبان است؟ جایزه بهترین طرح جلد کتاب برای ایران لوح تقدیر و جایزه بهترین طرح جلدکتاب به«موسسه انتشاراتی رازی»بهعنوان نماینده ناشران شرکت کنندهایرانی در دوازدهمین نمایشگاه فرامرزیکتاب شارجه اهدا شد."

صفحه: از 70 تا 75