Skip to main content
فهرست مقالات

شخصیت بانو امین

نویسنده:

(1 صفحه - از 18 تا 18)

کلید واژه های ماشینی : بانو امین ، ذات اقدس الهی ، کلام ، حرکت ، نفحات رحمانیه ، کلام اولمعنای عمر ، علم ، معارف ، خدا ، انسان

خلاصه ماشینی:

"کلام اول معنای عمر این نیست که اگر زمین به دور خورشیدحرکت کند و سال زیست کسی افزوده شود او صاحبعمر بیشتری شده است. کلام سوم آن گوهری که با آدم است و انسان را عالم می‌کند وبا همان علم می‌میرد،چیست؟گر چه اصطلاحات حوزهو دانشگاه را هیچ کس نمی‌داند و بعدها یاد می‌گیرد،اما انسان با سرمایه‌های عمیق علمی و معرفتی خلقشده است. در سورۀ مبارکۀ«شمس»یازده سوگند یاد می‌کندکه یکی از سوگندها این است که:{/«و نفس و ماسواهافالهمها فجورها و تقواها»/}فرمود:خدا به جان آدمیسوگند یاد کرد و به خودش که جان آفرین است،که اینجان را ناقص الخلقه نیافرید. وقتی علم از صورتحال به درآمد و ملکه شد و در حالت ملکه به منزلۀ فصلمقوم شد و در جوهر جان آدم راه پیدا کرد،آنگاه انسانمی‌شود حیوان الناطق و عالم این عالم فصل اخیراوست،فصل اخیر که شد،هم در دنیا عاقل است همدر ذات عالم است؛نیز در قیامت عالم است و عالممحشور می‌شود."

صفحه: از 18 تا 18