Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تاکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 300 تا 323)

چکیده:

برنامه‌ریزی به عنوان یک ابزار علمی به متصدیان‌ صنعت‌ گردشگری کمک می‌کند تا در یک فرآیند پیوسته و علمی، بهترین مسیر و راهکار توسعه گردشگری در یک‌ منطقه‌ را مشخص نموده و این توسعه را در مسیر توسعه سایر بخش‌های اقتصادی‌ قرار‌ دهند. هدف اصلی این مقاله مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تاکید بر مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان است. سوال اصلی مقاله این است که مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان چگونه بایستی انجام گیرد که بتوان از پتانسیل‌هایی مانند مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان بهترین استفاده را برد؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در سمنان بایستی به نحوی انجام شود که سهم مجموعه بازار، مسجد امام و ارگ سمنان به خاص مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه‌های گردشگری و تعداد گردشگران در این شـهرستان‌ رابـطه معناداری وجود دارد؛ و اینکه بین کـمبود امـکانات زیـربنایی و توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری در شهرستان رابطه معناداری وجود دارد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری و استفاده از جداول و نمودارها و نیز نقشه‌ها است.

کلیدواژه ها:

گردشگری ،سمنان ،بازار سمنان ،مسجد امام سمنان ،ارگ سمنان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.