Skip to main content
فهرست مقالات

ماهیت و اوصاف قرارداد بهره‌برداری از معدن

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 1 تا 10)

چکیده:

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره‌برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره‌برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره‌برداری مطلوب از معادن ضروری می‌سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره‌برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می‌‌یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می‌‌گردد. قرارداد بهره‌برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره‌برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره‌برداری واگذار می‌شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره‌برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می‌رود.

کلیدواژه ها:

حقوق معادن ،قرارداد بهره‌برداری از معدن ،واگذاری معادن ،بهره برداری از معدن

mineral law ،the exploitation contract of mine ،transfer of mine ،Mine ،Mining


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.