Skip to main content
فهرست مقالات

تصوف روزبهانی

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : روزبهان، تصوف، تصوف روزبهانی، خضر، عرفانی، روحانی، حافظ، آثار روزبهان مذهب فردی حافظ، رؤیا، دریا

خلاصه ماشینی:

"(4)انتخاب به‌ عنوان ولی و ارتقاء به مقام ولایت یعنی حالت و عمل‌ ولی اللهی که واسطه و وسیله بین خدا و خلایق است و از نظر مذهب تشیع یکی از وجوه امامت به شمار می‌آید و در اینجا در تجربیات رؤیایی دوران جوانی روزبهان‌ توسط ملائکه برای او تعیین شده است آیا از صفات و خصایل مخصوص به امام علی ابن ابیطالب(ع) نیست؟(5) این بار در رؤیا خود را در کوههای شرق می‌یافتم و گروهی از ملائکه را می‌دیدم. روزبهان با این استاد نیز جلسات عرفانی داشته و در سماعهای صوفیانه با یکدیگر شرکت داشتند به طوری که مؤلف«تحفة العرفان»نقل می‌کند: «یک شب فقیه ارشد الدین در یکی از این جلسات با روزبهان در سماع بود،شب هنگام آنقدر از شدت جذبه‌ سماع زیر و رو شده بود که فردای آن روز برای انجام‌ وعظ و تذکیر و ادای فریضهء نماز نتوانست در مسجد حاضر شود و دلیل عدم حضور خویش را چنین بیان‌ کرد: «اگر آنچه من از شیخ روزبهان دیدم ملک مقرب‌ دیدی به چرخ آمدی»(«تحفه العرفان»25 ب 26 مقدمه معین ص 53). از نظر اهمیت موضوع ما به بعضی از این علائم اسنادی اشاره می‌کنیم: سودی در«شرح دیوان حافظ»ج 2،صفحه 42،در تأویل این مصراع از شعر حافظ: «پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان»(17) چنین توضیح داده است: «در مناقب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی آورده‌اند که او خرقه از دست پیر ارشاد و رهبر خود شیخ محمود عطار شیرازی دریافت کرد که به‌ «پیر گلرنگ»مشهور است و او مرید شیخ عبد السلام‌ بود که او نیز مرید شیخ فخر الدین احمد ولد شیخ‌ روزبهان بقلی و او هم خرقه از پدر خود شیخ شطاح‌ دریافت کرده است»."

صفحه:
از 21 تا 23