Skip to main content
فهرست مقالات

اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 7 تا 16)

کلیدواژه ها :

ثبات ،الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست ،مرحلهء نسبی

کلید واژه های ماشینی : ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی ، ثبات مرحلهء نسبی الگوی هماهنگی ، الگوی هماهنگی نامتقارن ، اثر افزایش بسامد حرکت ، افزایش بسامد حرکت بر ثبات ، بسامد حرکت بر ثبات مرحله ، اثر افزایش بسامد ، حرکت ، افزایش بسامد ، مرحله

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی اثر افزایش بسامد بر ثبات مرحلهء نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن‌ دو دست.بدین منظور تعداد 20 نفر از دانشجویان پسر راست دست به صورت تصادفی به دو گروه خارج از مرحله و هم‌مرحله تقسیم شدند و طی پنج نوبت به تدریج با افزایش بسامد مواجه گردیدند.ابزار مورد استفاده‌ در این تحقیق دستگاهی است که محققان ساخته‌اند و از طریق آن الگوهای هماهنگی بین دو دست پردازش‌ می‌شود.الگوی هماهنگی در این پژوهش حرکت آونگی دست راست هم‌زمان با حرکت دایره‌ای دست چپ‌ بود.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش بسامد،وضعیت هم‌مرحلهء الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست به‌طور معناداری تغییر نکرد (p0/05 .بنابراین نتیجه گرفته‌ می‌شود،الگوهای هماهنگ نامتقارن دو دست نیز مانند الگوهای متقارن گرایش به فعالیت هم‌زمان عضلات‌ مشابه دارند که با افزایش بسامد حرکت به وضعیت هم‌مرحله می‌انجامد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش بسامد،وضعیت هم‌مرحلهء الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست به‌طور معناداری تغییر نکرد (p<0/05) و وضعیت هماهنگی خارج از مرحله با افزایش بسامد ابتدا بی‌ثبات،سپس به وضعیت باثبات جدید(وضعیت هم‌مرحله)منتقل شد( (p>0/05 . بنابراین نتیجه گرفته‌ می‌شود،الگوهای هماهنگ نامتقارن دو دست نیز مانند الگوهای متقارن گرایش به فعالیت هم‌زمان عضلات‌ مشابه دارند که با افزایش بسامد حرکت به وضعیت هم‌مرحله می‌انجامد. برای تحلیل معنادار بودن تغییرات مشاهده شده‌ در مرحلهء نسبی گروههای هم‌مرحله و خارج از مرحله بر اثر افزایش بسامد از روش ANOVA یک طرفه( p->0/05 )استفاده شد. بحث و نتیجه‌گیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد با افزایش بسامد مرحلهء نسبی الگوی هماهنگی‌ نامتقارن،دو دست در وضعیت خارج از مرحله ابتدا بی‌ثبات می‌شوند،سپس به وضعیت باثبات و جدید هم‌مرحله انتقال مرحله می‌یابند(نمودار 2). یافته‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد الگوی هماهنگی هم‌مرحله با افزایش بسامد حرکت‌ باثبات باقی می‌ماند و تغییرات معناداری در مرحلهء نسبی این الگو ایجاد نمی‌شود،ولی مرحلهء نسبی‌ گروه خارج از مرحله با افزایش بسامد ابتدا بی‌ثبات‌ می‌شود،سپس به وضعیت هم‌مرحله(که الگوی‌ هماهنگی باثبات‌تر است)تغییر مرحله می‌دهد. در این پژوهش با توجه به اینکه الگوی هماهنگی‌ حرکت دستها نامتقارن است و هر دست در دو صفحه و دو جهت مختلف حرکت می‌کند،قید هم‌جهتی حرکات توجیه‌کنندهء ثبات مشاهده شده‌ در وضعیت هم‌مرحله(در گروههای هم‌مرحله و خارج از مرحله)نیست. براساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می‌شود هر الگوی هماهنگی،قید مختص به خود را دارد و قیدهای تعیین‌کنندهء ثبات در هر الگوی‌ هماهنگی دو دست لزوما مشابه هم نیستند،بلکه‌ شرایط محیطی و نوع تقاضای تکلیف است که تعیین‌ می‌کند قید اصلی حرکت چیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.