Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ضمانت اجرای کیفری در نظام حقوق خانواده

نویسنده:

(16 صفحه - از 97 تا 112)

چکیده:

در این مقاله به بررسی موضوع ضمانت اجرای کیفری در نظام حقوق خانواده با دو رویکرد کلی پرداخته شده است. رویکرد اول؛ بررسی اصل موضوع با این مضمون که آیا قانونگذار اساسا برای عدم انجام تکالیف خانوادگی مجازاتی در نظر گرفته است و به بیان دیگر برای آن عنوان مجرمانه تعیین کرده است یا خیر؟ رویکرد دوم: در صورت مثبت بودن پاسخ؛ بررسی و تبیین حقوقی عناوین مجرمانه مدنظر قانون گذار در این رابطه بوده است. البته این پژوهش، یک پژوهش در حوزه حقوق کیفری بوده و به هیچ عنوان نگاه جرم شناسانه به موضوع نشده است؛ به این معنا که نگارنده در این تحقیق به دنبال چرایی موضوعات مطرح شده نبوده و به درستی و نادرستی موضوعات مطرح شده در قانون و دلایل آن و موضوعاتی از این قبیل نپرداخته است. ضمنا بررسی عناوین مجرمانه در این مقاله به صورت اجمال، مختصر ومفید صورت پذیرفته است و بدیهی است بررسی مفصل و گسترده هریک از موضوعات مطرح شده، مستلزم نگارش مقالهای مجزا و مستقل خواهد بود. در این پژوهش ابتدا خواهیم دید که مطابق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ، قانونگذار برای عدم انجام تکالیف خانوادگی، واکنش کیفری در نظر گرفته است و سپس هر یک از عناوین جزایی مورد نظر قانونگذار مورد دقت و بررسی قرار گرفته است. البته عمده مبحث، برگرفته از قانون حمایت خانواده است که این قانون، برخی مواد قانون مجازات اسلامی - که مستقیما با موضوع مورد بحث در ارتباط بوده است را به صورت صریح نسخ نموده است.

کلیدواژه ها:

خانواده ،مجازات ،جرم ،ضمانت اجرا ،حقوق خانواده


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.